Pomiń menu

Relacja ze spotkania z burmistrzem Radzymina.

W dniu 19 czerwca br. odbyło się spotkanie Krzysztofa Dobrzynieckiego – koordynatora akcji Masz głos z ramienia SRF – z burmistrzem Miasta i Gminy Radzymin. Celem wizyty było poinformowanie burmistrza Piotrowskiego o przystąpieniu SRF do realizacji II etapu akcji Masz głos, masz wybór (monitoring realizacji zobowiązań podpisanych w deklaracji z dnia 26 marca br.). Burmistrzowi zaprezentowany został harmonogram działań na najbliższe miesiące –

– czyli:

Zadania przygotowawcze do monitoringu – czerwiec – lipiec 2007

 1. Udział koordynatora projektu w konferencji "Samorząd a organizacje społeczne" współpraca i odpowiedzialny monitoring władzy" 15.06 -16.06 Fundacja im. Stefana Batorego w Warszawie
 2. Zebranie osób (członkowie SRF) do zespołu monitorującego
 3. Możliwy nabór osób do zespołu monitorującego spoza członków SRF
 4. Zapoznanie zespołu z ogólnymi zasadami monitoringu
 5. Ustalenie harmonogramu działań oraz metod i narzędzi monitoringu

Przeprowadzenie monitoringu – sierpień – 31 października 2007

6.Zbieranie wiarygodnych i wystarczających danych na podstawie;
a) Wywiadu z burmistrzem oraz pracownikami Urzędu
b) Zapoznania się z dokumentacją dotyczącą realizacji zobowiązań
c) Wizji lokalnej
7.Opracowanie i analiza zebranych danych
8.Stworzenie raportu dotyczącego rezultatów monitoringu
9.Udostępnienie wstępnej wersji raportu monitorowanym, aby mięli możliwość ustosunkować się do niego i wprowadzić korekty (ewentualne błędy)
10.Upublicznienie wyników monitoringu w celu zapoznania jak największej liczby mieszkańców (prasa, Internet. E- mail )

Organizacja i przeprowadzenie debaty podsumowującej pierwszy rok kadencji burmistrza – do 12 listopada 2007

Podczas krótkiego, 30 minutowego spotkania z burmistrzem Piotrowskim poruszone zostały również następujace sprawy:

 • Organizacji 8 lipca br. II Dnia Krwiodawstwa w Radzyminie. Burmistrz poinformował o wydaniu odpowiednich poleceń Strażnikom Miejskim w celu odpowiedniego zabezpieczenia miejsca akcji tak, aby autokar – ambulans mógł bezpiecnie zaparkować na Placu T. Kościuszki
 • O potrzebie poprawy przepływu informacji na płaszczyźnie władza – mieszkańcy. Krzysztof Dobrzyniecki zaproponował przywrócenie funkcji internetowego zadawania pytań Burmistrzowi
 • O podaniu jakie złożyło w dniu 8 czerwca SRF w sprawie przydziału lokalu na potrzeby statutowe naszej organizacji.
 • O najczęściej występujących tematach na forum gazeta.pl tj.
  a) potrzebie poprawy komunikacji autobusowej
  b) problemach mieszkańców bloków i kamienic z segregacją odpadów (w obecnie występujacej formie) Rozmawiano również o małej ilości koszy ulicznych

Spotkanie zakończyło się deklaracją kolejnego spotkania w najbliższym czasie.

www.forum.radzymin.net

Krzysztof Dobrzyniecki

Stowarzyszenie "Radzymińskie Forum"