Pomiń menu

Masz głos, masz wybór 2010 – nabór do akcji!

Fundacja im. Stefana Batorego oraz Stowarzyszenie Szkoła Liderów rozpoczynają kolejną edycję społecznej akcji „Masz głos, masz wybór”. Organizatorzy chcą zachęcić nas do świadomego udziału w wyborach samorządowych, które odbędą się jesienią tego roku. Zastanówmy się, co i jak nowe władze powinny zrobić, by ułatwić nam życie. Zachęćmy do kandydowania osoby, które będą dobrymi radnymi. Wybierzmy kandydatów i kandydatki, którzy chcą rozwiązać lokalne problemy.

Pobierz informację w formacie pdf –>

Organizatorom akcji zależy, aby dzięki działaniom jej uczestników, mieszkańcy poznali problemy swoich gmin, powiatów i województw, a także mieli świadomość, jakich ludzi i jakie programy wybierają.

Przed uczestnikami akcji stoi pięć konkretnych zadań (opis zadań tutaj –>). Ich efektem będzie:

 • zdiagnozowanie najważniejszych, zdaniem mieszkańców, problemów gminy (powiatu, województwa);
 • wywołanie debaty na temat wizji rozwoju gminy (powiatu, województwa);
 • wywołanie debaty na temat tego, kogo i dlaczego wybieramy, skąd się biorą kandydaci i kto może nimi zostać;
 • zachęcenie mieszkańców do świadomego udziału w wyborach samorządowych.

W akcji uczestniczyć mogą organizacje pozarządowe – stowarzyszenia i fundacje, ale także izby gospodarcze i rzemieślnicze, parafie, spółdzielnie, biblioteki, szkoły, studenckie i szkolne koła, kluby i samorządy, biblioteki, domy kultury, media oraz grupy nieformalne. Nabór do akcji trwa na www.maszglos.pl (przejdź do formularza zgłoszeniowego –>)

Udział w akcji to doskonała okazja do szerszego zaprezentowania się w gminie, wyjścia poza swoje dotychczasowe środowisko, szansa na nawiązanie kontaktów z innymi organizacjami i instytucjami, przedstawicielami nowych władz i mediami.

Organizatorzy akcji proponują jej uczestnikom wsparcie, które pomoże w realizacji zadań:

 • indywidualną współpracę z koordynatorami akcji, którzy pomogą w zaplanowaniu i realizacji działań;
 • pomysły na działania, zaczerpnięte z dokonań uczestników akcji w latach poprzednich;
 • możliwość wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami akcji podczas…
 • warsztatów prowadzonych przez trenerów ze Stowarzyszenia Szkoła Liderów;
 • materiały pomocnicze nt. kompetencji samorządu lokalnego i prawa wyborczego;
 • materiały pomocnicze podpowiadające jak zorganizować debatę i inne działania;
 • porady ekspertów;
 • materiały promocyjne – m.in. plakaty, naklejki, znaczki.

Szczegółowy opis zadań, jakie zaplanowaliśmy na ten rok można znaleźć tutaj –>

Opis oferty dla  tegorocznych uczestników akcji, znajduje się tutaj –>

Harmonogram działań na 2010 rok dostępny jest tutaj –>

O wcześniejszych edycjach akcji można przeczytać tutaj –>

Zobacz film, w którym uczestnicy akcji „Masz głos, masz wybór” opowiadają o swoich dokonaniach –>

Zobacz film o warszawskich działaniach w ramach akcji "Masz głos, masz wybór" w 2009 r. –>

Nabór do akcji trwa, za pośrednictwem strony www.maszglos.pl , do 28 lutego 2010 roku (przejdź do formularza zgłoszeniowego –>). Po tym terminie również będzie można zostać uczestnikiem akcji, ale dostępność opisanego wyżej wsparcia ze strony organizatorów akcji będzie ograniczona.

Informacji o akcji udzielają Marek Solon-Lipiński z Fundacji im. Stefana Batorego (tel.: 022 536 02 49, e-mail: [email protected]) oraz Rafał Krzemiński ze Stowarzyszenia Szkoła Liderów (tel.: 022 556 82 66, e-mail: [email protected]).

Akcja społeczna „Masz głos, masz wybór” jest współfinansowana ze środków Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.