Pomiń menu

Kurs "Na Straży"

Kurs „Na straży” – szkoła dla watchdoga

Do 5 maja 2010 trwa nabór na internetowo-stacjonarny kurs na temat działań strażniczych „Na straży" realizowany przez Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich we współpracy z Helsińską Fundacją Praw Człowieka.

Kurs podzielony jest na 7 modułów realizowanych w trybie nauczania przez internet. Odbędą się również dwa stacjonarne spotkania warsztatowe (9/10/11 lipca 2010; 8/9/10 października 2010).  Kurs rozpoczyna się 13 maja, a kończy 10 października 2010.

Tematyka kursu obejmie zagadnienia kontroli społecznej, monitorowania działań władz i osób publicznych oraz przygotowania strategii na rzecz zmiany.

Do zaliczenia poszczególnych modułów konieczne będzie przyswojenie materiału, wykonywanie zadań domowych oraz aktywne uczestnictwo w dyskusjach na forum internetowym. Ważną częścią kursu będzie zadanie praktyczne polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu pilotażu monitoringu.

Więcej informacji na stronie: http://www.watchdog.org.pl/doc.php?dzial=2&id=194#kom