Pomiń menu

Debata "Twój Ełk teraz i w 2012".

Debata ,,Twój Ełk teraz i w 2012" zainaugurowała realizację w Ełku zadań Akcji ,,Masz Głos, Masz Wybór". Efektem spotkania, które odbyło się w dniu 8 maja 2007 r. w Regionalnym Ośrodku Edukacyjnym w Ełku WSG Bydgoszcz, była podpisana przez Prezydenta Miasta Ełku Deklaracja dotycząca rozwiązywania lokalnych problemów. Zachęcamy do lektury Deklaracji oraz sprawozdania ze spotkania.

Aktualnie finalizowane jest podpisanie porozumienia Stowarzyszenia ECAM i Stowarzyszenia KOLIBER z/s w Ełku dotyczące współnej realizacji zadań Akcji, w szczególności Monitoringu realizacji przez Prezydenta złożonej Deklaracji oraz przeprowadzenia wspólnej kampanii informacyjnej dotyczącej Akcji w Ełku i efektów jej przeprowadzenia.

Stowarzyszenie Ełckie Centrum Aktywności Młodych (ECAM)