Pomiń menu

Seminarium pt. "Jak realizować fundusz sołecki"

15 czerwca 2010 w Warszawie (Fundacja im. Stefana Batorego ul. Sapieżyńska 10a, g. 11.00-17.00) odbędzie się seminarium zatytułowane „Jak realizować fundusz sołecki” organizowane przez Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich w ramach projektu „Budżet obywatelski”. 

Przedmiotem dyskusji będzie to, jak sprawić aby fundusz sołecki stał się narzędziem dawania mieszkańcom wsi poczucia, że to oni decydują o swoim otoczeniu i biorą odpowiedzialność za rozwój wspólnoty. Sporo uwagi poświęcone także zostanie ramom formalnym związanym z właściwym wydatkowaniem środków z funduszu. Na problematykę tę spojrzymy z różnych perspektyw – panelistami będą osoby pracujące na poziomie sołectwa, gminy i województwa, a także ze świata akademickiego. Podobnie jak w przypadku wcześniejszego spotkania – ważna rola w dyskusji przewidywana jest dla osób uczestniczących.

Więcej informacji na stronie: http://www.funduszesoleckie.pl/13,69,tytulpierwszego.html