Pomiń menu

Debata w Warszawie z Burmistrzem i Zarządem Włoch

Pan Michał Wąsowicz przyjął zaproszenie na spotkanie z mieszkańcami osiedli Stare i Nowe Włochy na 30 marca.
Spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej przy ul. Cietrzewia. Bezstronność prowadzenia debaty zapewnił Piotr Frączak, za co Mu jeszcze raz dziękujemy.
Przyszło ponad 100 osób. Wysłuchaliśmy Burmistrza a potem Burmistrz wysłuchał Mieszkańców. Ilość tematów i temperatura spotkania dowiodła, że mieszkańcom nie jest obojętne otoczenie. Oczekują dbałości o ich sprawy. Wiedzą czego potrzebują i o to pytali. Największe problemy to postepujący chaos urbanistyczny i uciążliwość lotniska. To są tematy, które wykraczają poza kompetencje władz samorządu dzielnicowego w Warszawie, ale mieszkańcy oczekują od Burmistrza pełnego zaangażowania także w takie sprawy.
Następnie Zarząd Dzielnicy odpowiadał. Rozbieżności w postrzeganiu problemów były duże, zbyt duże aby po ponad dwugodzinnej wymianie poglądów wspólnie sformułować krótką listę problemów najważniejszych. Dlatego Stowarzyszenie (upoważnione przez uczestników spotkania) negocjowało z Burmistrzem.
Przygotowaliśmy projekt deklaracji, którą (w okrojonej wersji) Burmistrz podpisał 17 maja. Ale to jest otwarcie współpracy partnerskiej. Jesienią wspólnie porozmawiamy znów o ładzie/chaosie przestrzennym Włoch.
Dużą wartością odbytej debaty była wymiana poglądów. Burmistrz podpisał deklarację, która jest wynikiem dyskusji z mieszkańcami. I to napawa optymizmem. Więcej info, w tym Deklaracja w naszym Raporcie lub na stronie www.wlochy.org.pl.

Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy