Pomiń menu

Nowa kampania koalicji "Masz głos, masz wybór" rozpoczęta

Dziś oficjalnie rozpoczęliśmy kampanię zachęcającą do udziału w wyborach samorządowych.

Celem kampanii „Masz głos, masz wybór” jest zwrócenie uwagi Polaków na  nadchodzące wybory samorządowe i uświadomienie im, jaki mają wpływ na codzienne życie w lokalnej społeczności. W końcu to od wybranych przez obywateli radnych, burmistrzów, wójtów, prezydentów zależy otaczająca ich  rzeczywistość.
 
Przed wyborami samorządowymi koalicja przeprowadzi dwie odsłony kampanii  „Masz głos, masz wybór”. Pierwsza ma skłaniać do korzystania z biernego prawa wyborczego, zaś druga zachęcać do oddania świadomego głosu w wyborach. W ten sposób chcemy zwrócić uwagę na istotę tych wyborów – przecież każdy z nas może przyczynić się do zmiany naszego najbliższego otoczenia, zarówno poprzez swoją kandydaturę, jak i oddanie głosu.

Hasło pierwszej odsłony kampanii brzmi „Przyszli radni są tuż obok ciebie! Znasz ich? Przekonaj ich?” i ma zwrócić uwagę mieszkańców gmin, że w ich sąsiedztwie są potencjalni kandydaci na dobrych radnych, tylko często brakuje im motywacji, by startować w wyborach. Warto zatem zachęcić ich do kandydowania i przekonać o swoim poparciu.
W ten sposób lokalni, często nieformalni liderzy będą mogli mieć realny wpływ na sprawy swojej społeczności.

Druga odsłona kampanii wystartuje tuż przed wyborami i będzie zachęcać Polaków do świadomego oddania głosu. Świadomy głos to ten, który został oddany po uprzednim poznaniu kandydata i jego dotychczasowej działalności oraz wizji rozwoju jego miejscowości. Ponieważ te osoby przez najbliższe cztery lata będą decydować o naszym najbliższym otoczeniu i dysponować pieniędzmi naszych samorządów, warto dobrze przemyśleć swoją decyzję.

Kampania realizowana będzie zarówno w  mediach (spoty radiowe i telewizyjne, bannery internetowe, reklamy prasowe), jak i w lokalnych społecznościach (wraz z organizacjami pozarządowymi organizowanie spotkań dla kandydatów i debat o problemach lokalnych). Materiały promocyjne można zobaczyć tutaj.

Na stronie internetowej www.maszglos.pl umieszczone zostały przydatne materiały informacyjne dla kandydatów na radnych, jak i wyborców (takie jak „Poradnik wyborcy”, test „Czy nadajesz się na radną?” i inne). Będzie również specjalne miejsce przeznaczone na zadawanie pytań ekspertom, którzy udzielą wyczerpujących odpowiedzi.