Pomiń menu

Ruszył nabór do akcji "Masz głos, masz wybór"

Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji „Masz głos, masz wybór”. Celem akcji, organizowanej przez Fundację im. Stefana Batorego i Stowarzyszenie Szkoła Liderów jest zachęcenie obywateli do świadomego uczestnictwa w zbliżających się wyborach samorządowych.

Organizacjom, które dołączą do akcji, proponujemy realizację następujących zadań:

  • zorganizowanie dyskusji na temat tego, kto może zostać kandydatem i co zależy od przyszłego radnego. Tym działaniem chcemy zachęcić do kandydowania lokalne liderki i liderów, znanych ze swojej społecznej aktywności.
  • debaty o lokalnych problemach i programach kandydatów, by nie była gołosłowna, najlepiej ją oprzeć na konkretach – np. robiąc wcześniej mapę lokalnych problemów
  • zachęcenie mieszkańców do pójścia do urn i świadomego głosowania. Zorganizowanie lokalnej kampanii profrekwencyjnej
  • więcej informacji oraz przydatne pomoce na stronie www.maszglos.pl

Dzięki takim działaniom mieszkańcy dowiedzą się, jakie pomysły na rozwiązanie lokalnych problemów mają kandydaci i świadomie wybiorą tych, którzy przez 4 lata będą w ich imieniu rządzić.

Do udziału w akcji „Masz głos, masz wybór” zapraszamy stowarzyszenia i fundacje, izby gospodarcze i rzemieślnicze, parafie, spółdzielnie, biblioteki, szkoły, studenckie i szkolne samorządy, koła i kluby, biblioteki, domy kultury, media oraz grupy nieformalne. Do udziału można zarejestrować się na stronie www.maszglos.pl. Wystarczy chęć zrealizowania jednego zadania, choć oczywiście zachęcamy do realizacji wszystkich. Ważne jednak, aby wszystkie działania były prowadzone w zgodzie z zasadami akcji, które zabraniają prowadzenia agitacji na rzecz konkretnych kandydatów.

Uczestnicy otrzymają nieodpłatne wsparcie w postaci:

  • warsztatów, o tym jak prowadzić i moderować spotkania, połączone z debatami na temat kandydowania i lokalnej polityki zorganizowanymi przez „Krytykę Polityczną”, „Liberte” i „Res Publikę Nową”
  • indywidualnej współpracy z koordynatorami akcji, którzy pomogą w zaplanowaniu i realizacji działań
  • materiałów pomocniczych nt. kompetencji samorządu lokalnego i prawa wyborczego
  • materiałów instruktażowych, jak przeprowadzić poszczególne działania
  • porad ekspertów
  • materiałów promocyjnych (m.in. plakaty, znaczki)

Warto podkreślić, że udział w akcji jest okazją by zaprezentować się w gminie, do wyjścia poza dotychczasowe środowisko oraz do nawiązania kontaktów z innymi organizacjami i instytucjami.

Lokalnym działaniom uczestników akcji „Masz głos, masz wybór”  towarzyszyć będzie  rozpoczęta 23 sierpnia 2010 ogólnopolska kampania medialna pod tą samą nazwą. W ramach kampanii emitowane są spoty telewizyjne i radiowe oraz reklamy prasowe.