Pomiń menu

Co każdy wyborca powinien wiedzieć

21 listopada 2010 odbędą się wybory samorządowe w Polsce. Ponownie będziemy decydować o wyborze radnych miast, gmin, powiatów oraz sejmików wojewódzkich, a także burmistrzów, prezydentów miast i wójtów. Wybór ten powinien być dokonany świadomie, bo te właśnie osoby będą decydować przez następne cztery lata o naszym najbliższym otoczeniu.

 
Wybory samorządowe odbywają się na trzech poziomach: gminy, powiatu oraz województwa. Świadomy wybór oznacza również zrozumienie kompetencji poszczególnych organów samorządowych:
 
Władze gmin decydują, m.in. o:
  • strategii rozwoju lokalnego czyli programie działań, dzięki którym można będzie realizować sprawy korzystne dla ogółu mieszkańców;
  • planie zagospodarowania przestrzennego;
  • stanie dróg i komunikacji na drogach lokalnych
  • usługach komunalnych (zapewnienie ciepła, wody i gazu w mieszkaniach);
  • wyborze dyrektora szkoły, podwyżkach dla nauczycieli, dofinansowaniu zajęć dodatkowych w szkole.

Natomiast radni powiatu mają wpływ na:  

  • przeciwdziałanie bezrobociu i wspieranie osób poszukujących pracy (pośrednictwo pracy, pomoc w zdobyciu nowych kwalifikacji);
  • szkoły ponadgimnazjalne (licea, technika) oraz ich rozwój;
  • szpitale powiatowe oraz inne kluczowe instytucje w systemie ochrony zdrowia;
  • wydawanie pozwoleń na budowę.
Mało kto wie, że to w siedzibie samorządu wojewódzkiego, a nie rządu, zapadają najważniejsze decyzje dotyczące rozwoju regionów (województw) i ich mieszkańców. W gestii samorządu wojewódzkiego leży, m.in. podział funduszy europejskich (w w latach 2007-2013 samorządy wojewódzkie rozdysponują ogółem 16,5 mld euro).