Pomiń menu

Burmistrz Wieliczki odmówił .

Takiej treści pismo zostało skierowane do pana burmistrza.

List polecony wysłany został 4 maja 2007 roku. Pismo zostało zarejestrowane w urzędzie po numeren: 5554/2007. Do tej chwili nie mamy odpowiedzi.

"Towarzystwo Świętego Mikołaja działającego cały rok"

Urząd Miasta i Gminy WIELICZKA
Pan burmistrz Artur Kozioł.

PROŚBA O UDZIELENIE PISEMNEJ WYCZERPUJĄCEJ INFORMACJI – dlaczego Pan nie wyraża zgody na realizacjię grantu.
Odpowiedz Pana zostanie upubliczniona.

Dnia 14 Stycznia 2007 roku zarejestrowałam się na stronie oficjalnej urzędu Wieliczki. Po zapoznaniu się z opiniami mieszkanców zadeklarowałam, cyt:

Witam
Szanowni Państwo – cieszę się że jesteście świadomi, że w Wieliczce kultura w szerokim tego słowa znaczeniu "leży". Zajmuję się projektami unijnumi, grantami autorskim. Piszę projekty. Jeśli ktoś zechciałby nad takim popracować zapraszam. Bedą chętni projekt będzie. Z mojej strony gratis wiedza. Tematycznie mogę podjąc się każdego zagadnienia.
z poważaniem
[email protected]

Rozpoczęłam pracę nad grantem społecznym. Urząd Miasta Wieliczki utworzył na stronie Wieliczki pozycjie: Programy i granty.
W dniu 19 marca zamieściłam obszerne streszczenie grantu. Również zostały wyszczególnione 4 zadania.
Po 3,5 miesiącach pracy w dniu 30. kwietnia 2007 roku niewyraża Pan zgody na pierwszy etap realizacji zadania.

a to:
Zadanie 1 – Organizacja spotkania mieszkańców z wójtem, burmistrzem, prezydentem na temat lokalnych problemów,
które władze planują rozwiązać podczas swojej kadencji (pisemna deklaracja zobowiązań).

Nadmieniam dość istotną wiadomość cyt: "Zadaniem grantu jest wzmocnienie publicznej debaty o lokalnych problemach z udziałem mieszkańców i władz samorządowych oraz budzenie poczucia współodpowiedzialności – zarówno władz, jak i mieszkańców – za losy gminy. Wybór władz samorządowych nie ogranicza się do oddawania głosu raz na 4 lata. Potrzebna jest systematyczna praca przez całą kadencję, nastawiona na budzenie zainteresowania mieszkańców sprawami gminy, a także pokazywanie władzom samorządowym, że do swoich programów powinni przekonywać wyborców przez 4 lata rządzenia, a nie tylko podczas kampanii wyborczej.

Uważam, że obserwowanie funkcjonowania lokalnej władzy podczas całej kadencji jest ważne i mobilizuje samorządowców do realizacji podjętych zobowiązań. Zależy mnie na angażowaniu się obywateli mojego miasta w życie publiczne miasta i gminy w wzmacnianie poczucia współodpowiedzialności za decyzje podejmowane w dniu wyborów.

Akcja służy budowaniu dialogu pomiędzy mieszkańcami a władzami samorządowymi. Władze samorządowe traktowane są na zasadach partnerskich.

Z wyrazami szacunku
Bogusława Czyżowska

 

"Towarzystwo Świętego Mikołaja – działającego cały rok"