Pomiń menu

Rozporządzenie w sprawie zarządzenia wyborów zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, iż rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy, rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw z dnia 20 września 2010 r. Nr 171, poz. 1151.

Oznacza to, że formalnie ruszyła samorządowa kampania. Zgodnie z kalendarzem wyborczym do 4 października komitety wyborcze mają czas na zawiadomienie PKW oraz właściwych komisarzy o swoim utworzeniu. Po zarejestrowaniu komitety do 22 października powinny zgłosić listy kandydatów na radnych. Kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów można zgłaszać do 27 października.

Treść rozporządzenia