Pomiń menu

Warsztaty i debaty już niebawem! Zapraszamy!

Wybory samorządowe to doskonała szansa dla aktywnych obywateli, którzy są przekonani, że po wejściu do lokalnych władz jeszcze lepiej będą mogli troszczyć się o mieszkańców swoich gmin. Wieloletnie doświadczenia pokazują jednak, że droga do samorządowej elity nie jest prosta. Dlatego na początku października "Krytyka Polityczna", "Liberte" i "Res Publica Nowa" zorganizują w ramach naszej akcji serię debat, podczas których zaproszeni politycy i eksperci odpowiedzą m.in. na pytania:

– skąd biorą się lokalni politycy,

– jak aktywny obywatel może zostać jednym z nich.

Tematem przewodnim całego przedsięwzięcia jest hasło "Wejdź w układ!", które z jednej strony nawiązuje do negatywnych emocji związanych z odrzuceniem polityki jako sfery pełnej korupcji i partykularyzmów, z drugiej – do pozytywnego znaczenia słowa "układ": jako obywatelskiego współdziałania dla realizacji wspólnych celów i rozwiązywania problemów. "Wejdź w układ!" jest więc zaproszeniem do startu w wyborach i tworzenia pozytywnych układów dla dobra lokalnej społeczności.

Serdecznie zapraszamy na debaty!

Wszystkich uczestników akcji "Masz głos, masz wybór" zapraszamy także do wzięcia udziału w warsztatach! Każda debata będzie poprzedzona warsztatem na temat tego, jak prowadzić i moderować spotkania z udziałem zaproszonych gości i publiczności. Dzięki udziałowi w nich, sprawnie zorganizujecie i poprowadzicie debaty przedwyborcze z kandydatami w Waszych gminach.

Aby wziąć udział w jednym z warsztatów należy zalogować się na stronie www.maszglos.pl i wypełnić formularz zgłoszeniowy odpowiedni dla miasta, w którym będzie miało miejsce spotkanie.

Poniżej daty i miejsca warsztatów i debat „Wejdź w układ”:

14 X – Lublin (Res Publica) – Trybunał Koronny, ul. Rynek 1, uwaga! tylko debata godz. 17.00

6 X- Lublin– warsztat, sala konferencyjna FRDL, ul. 1 Maja 13/4, godz. 13.00

6 X – Gdańsk (Krytyka Polityczna) – Świetlica Krytyki Politycznej w Trójmieście, ul. Nowe Ogrody 35, warsztat godz. 15.00, debata godz. 19.00

7 X – Poznań (Liberte)- Instytut Politologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu aula nr. 121, warsztat godz. 11.00, debata godz. 15.00

12 X – Toruń (Res Publica) – UWAGA! ZMIANA MIEJSCA ORAZ GODZIN! Dwór Artusa, warsztat godz. 15.00, debata godz. 19.00

12 X – Cieszyn (Krytyka Polityczna) – Świetlica Krytyki Politycznej, ul. Zamkowa 1, warsztat godz. 15.00, debata godz. 18.00

13 X – Kraków (Krytyka Polityczna) – Restauracja "Pod Gruszką", ul. Szczepańska 1 warsztat godz. 15.00, debata godz. 19.00

14 X – Wrocław (Krytyka Polityczna) – Łokietka 5 – Infopunkt Nadodrze, warsztat godz. 15.00, UWAGA! ZMIANA GODZINY– debata godz. 17.00

14 X – Szczecin (Res Publica) – Obserwatorium Kultury, al. Wojska Polskiego 90, warsztat godz. 15.00, debata godz. 19.00

15 X- Łódź (Liberte) – Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Składowa 43. Warsztat godz. 9.30, debata godz. 13.00