Pomiń menu

Jak budować mosty – podsumowanie projektu "Daj głos mieszkańcom!"

Organizatorzy projektu "Daj głos mieszkańcom!" – Stowarzyszenie Szkoła Liderów i Fundacja im. S. Batorego – przedstawiają publikację pt. "Jak budować mosty", podsumowującą jego realizację.

Kliknij tu, aby pobrać publikację

Celem projektu „Daj głos mieszkańcom!” było wypracowanie sposobów komunikowania się władz z mieszkańcami i mieszkańców z władzami w 10 gminach na terenie Polski.

W projekcie wzięło udział 10 zespołów radny, radna – lider, liderka społeczna, które zrealizowały w swoich gminach projekty usprawniające komunikację i zachęcające władze i mieszkańców do aktywnego kontaktowania się ze sobą.

Publikacja "Jak budować mosty" stanowi zbiór wypracowanych w projekcie rozwiązań oraz zapis wywiadów z uczestnikami i tutorami projektu, w których dzielą się oni swoimi doświadczeniami i wnioskami z realizacji projektu.

Projekt „Daj głos mieszkańcom! Tworzenie lokalnych koalicji na rzecz aktywizacji obywateli.” stanowi uzupełnienie działań prowadzonych przez Szkołę Liderów i Fundację im. Stefana Batorego w ramach akcji „Masz głos, masz wybór” mającej na celu wzrost zaangażowania obywateli w życie lokalne.

Projekt został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.