Pomiń menu

ZOSTAŁO TYLKO 4 DNI!

Jeszcze tylko przez 4 dni przyjmujemy zgłoszenia do udziału w akcji "Masz głos, masz wybór"!!!!

Prosimy – nie zwlekajcie! Warto zaangażować się w budowę partnerskiej współpracy pomiędzy władzą a  społecznością lokalną.