Pomiń menu

Debata z kandydatami na prezydenta Jeleniej Góry

 

8 listopada 2010 r. , w ramach akcji „Masz głos masz wybór” , Karkonoska Koalicja Organizacji Pozarządowych zorganizowała debatę z kandydatami na prezydenta Jeleniej Góry.
 
Debata odbyła się w sali Filharmonii Dolnośląskiej w godz. od 17- 19.30.
W debacie wzięli udział wszyscy zarejestrowani kandydaci, tj. 6 osób. Dwie kobiety i 4 mężczyzn, w tym urzędujący prezydent Jeleniej Góry Marek Obrębalski.
Licznie przybyli mieszkańcy. Sala licząca ponad 300 osób, była zapełniona. Debatę rejestrowała lokalna telewizja „Dami”, oraz liczne media.
 
Debata została przeprowadzona zgodnie z przyjętym przez uczestników regulaminem.
Organizatorzy wprowadzili nowy punkt do przebiegu debaty,zaproponowano, że każdy z kandydatów ma możliwość zadania pytania wybranemu kontrkandydatowi.
 
Zgodnie z regulaminem debatę prowadził moderator, który w pierwszej części debaty dal głos kandydatom, którzy mieli możliwość zaprezentowania siebie, potem zadał pytania przygotowane przez organizacje pozarządowe, następnie kandydaci zadawali pytania sobie.
 
W drugiej części debaty pytania zadawali mieszkańcy.
Pytania dotyczyły spraw ważnych dla mieszkańców, m. in.: nowych miejsc pracy, budowy mieszkań , bezpieczeństwa, dostępu do lekarzy specjalistów, rozwoju turystyki, wspierania lokalnych przedsiębiorców, budowy ścieżek rowerowych, budowy dróg(obwodnic)li kwidacji barier architektonicznych, zatrudniania osób niepełnosprawnych , współpracy z organizacjami pozarządowymi , współpracy z radnymi itd. , itp.
Pytań od mieszkańców było tak dużo,że na prośbę kandydatów debata została przedłużona o pół godziny.
 
Organizatorzy oceniają, że debata była merytoryczna, mieszkańcy mieli możliwość poznać kandydatów i dowiedzieć się w jaki sposób kandydaci będą rozwiązywali problemy nurtujące jeleniogórzan.
 
Relacja z debaty została rozpowszechniona przez lokalną telewizję i odbiła się szerokim echem we wszystkich lokalnych mediach.
 
 
Informacje przygotowała:
Danuta Rybicka – Jakubiec
Karkonoska Koalicja Organizacji Pozarządowych