Pomiń menu

Oficjalne stanowisko Koalicji w sprawie dwudniowych wyborów

Poniżej zamieszczamy oficjalne stanowisko koalicji Masz Głos, Masz Wybór. Jeśli zgadzacie się z tym poglądem zachęcamy do kontaktowania się z parlamentarzystami z Waszego regionu. Aktualna lista posłów znajduje się pod tym linkiem: http://www.sejm.gov.pl/poslowie/posel.html, natomiast lista senatorów tutaj: http://www.senat.gov.pl/k7/senat/senator.htm.

 

Stanowisko Koalicji Masz Głos, Masz Wybór
w sprawie dwudniowych wyborów
do Parlamentu RP

Trwa debata na temat wprowadzenia dwudniowych wyborów, czyli możliwości głosowania w sobotę lub niedzielę.

Intencją wprowadzenia wyborów dwudniowych jest przede wszystkim chęć zwiększenia frekwencji wyborczej wśród dorosłych obywateli Polski. Taki też cel przyświeca koalicji  Masz Głos, Masz Wybór, czego wyrazem były dotychczasowe kampanie zachęcające do głosowania, które również miały na celu edukację społeczeństwa w zakresie prawa wyborczego.

Koalicja MGMW, postuluje wprowadzenie tego rozwiązania, obok innych ważnych zmian takich jak:

  • zniesienie barier dla wyborców niepełnosprawnych (np. wprowadzenie nakładek na karty do głosowania),
  • stworzenie systemu informowania obywateli o wyborach i kandydatach,
  • wprowadzenie edukacji wyborczej obywateli. 

Decyzja o ewentualnym skorzystaniu z możliwości przeprowadzenia dwudniowych wyborów należy do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, jednak kluczowe jest przekonanie obywateli, że jest to rozwiązanie korzystne i ułatwiające im dostęp do głosowania.
Z badań Instytutu Spraw Publicznych (2010) przeprowadzonych na reprezentatywnej próbie dorosłych mieszkańców Polski wynika, że:

  • 40% obywateli uważa, iż wydłużenie czasu głosowania do dwóch dni ułatwiłoby im wzięcie udziału w wyborach. Oznacza to, że z tej możliwości mogłoby skorzystać nawet do 12 milionów osób. W grupie osób wahających się czy wziąć udział w wyborach ten odsetek był jeszcze wyższy – 60%. Warto podkreślić, że miejsce zamieszkania, wykształcenie czy wiek badanych nie miały znaczącego wpływu na stosunek do dwudniowych wyborów.

Ponadto:

  • 64% osób pracujących wykonuje prace zarobkowe w weekendy (Centrum Badań Opinii Społecznej, 2010),
  • średnio 7-8 mln pełnoletnich obywateli nie bierze udziału w wyborach z przyczyn od nich niezależnych, czyli jest to tzw. absencja przymusowa (Polskie Generalne Studium Wyborcze).

W trwającym dwa dni referendum przedakcesyjnym (2003) uczestniczyło 59% wyborców. Dla porównania, w referendum konstytucyjnym (1997) trwającym jeden dzień – 43%. To pokazuje, jak istotne dla wielu z nas jest wydłużenie czasu głosowania.

Warto zauważyć, że dwudniowe wybory nie oznaczają podwojenia wydatków (koszty wzrosną o 30% do 40%), a Państwowa Komisja Wyborcza nie przewiduje żadnych problemów organizacyjnych. Wręcz przeciwnie, dwudniowe wybory umożliwią lepsze przygotowanie gmin do potrzeb osób niepełnosprawnych (np. zapewnienie transportu do lokali).

Dotychczasowe doświadczenia pozwalają nam stwierdzić, że wprowadzenie dwudniowego głosowania, to krok w stronę ułatwienia Polakom udziału w wyborach. To decyzja ważna dla zwiększenia frekwencji i rozwoju polskiej demokracji.

Organizacje wchodzące w skład koalicji Masz Głos, Masz Wybór:

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Fundacja FOR

Fundacja im. Stefana Batorego

Fundacja Projekt: Polska

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej

Polska Fundacja im. Roberta Schumana

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych  Lewiatan

Stowarzyszenie Prasy Lokalnej

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji

Stowarzyszenie Szkoła Liderów

 

Koalicja Masz Głos, Masz Wybór:

Koalicja Masz Głos, Masz Wybór (www.maszglos.pl) skupia kilkanaście opiniotwórczych i cieszących się autorytetem organizacji pozarządowych, które wspólnie działają na rzecz zwiększenia udziału obywateli w wyborach. Organizacje te przeprowadziły cztery skuteczne kampanie profrekwencyjne: „Zmień kraj. Idź na wybory” (przed wyborami parlamentarnymi 2007), „Pępek Europy” (przed wyborami do Parlamentu Europejskiego 2009), „Gdziekolwiek będziesz, zagłosuj” (przed wyborami prezydenckimi 2010) oraz „Masz głos, masz wybór” (w dwóch odsłonach – „Przyszli radni są tuż obok ciebie! Znasz ich? Przekonaj ich?”, „Głosuj świadomie!” – przed wyborami samorządowymi 2010). Koalicja zabiega także o zmiany w prawie wyborczym, które mają ułatwić obywatelom udział w głosowaniu. Dzięki jej staraniom udało się wprowadzić do prawa wyborczego procedurę głosowania przez pełnomocnika, głosowanie korespondencyjne dla Polaków za granicą, ujednolicenie godzin otwarcia lokali wyborczych (7-21), a także możliwość głosowania dwudniowego.