Pomiń menu

Super Samorząd 2011 – zgłoszenia

Wspólnie możecie zdobyć dla swojej gminy tytuł Super Samorząd 2011!

ZGŁOSZENIA od 7 do 30 KWIETNIA!
 
 • Reprezentujesz organizację pozarządową, bibliotekę, szkołę, dom kultury, lokalne media? Jesteś wójtem,burmistrzem,  przewodniczącą/przewodniczącym rady gminy, radnym/radną?
 • Chcesz brać czynny udział w życiu samorządu?
 • Zależy Ci na wzmocnieniu przepływu informacji na linii samorząd – mieszkańcy?
 
Przyłącz się do akcji Masz Głos, Masz Wybór i zdobądź dla swojej gminy tytuł Super Samorząd 2011.  Formularz wypełniają partnerzy władz samorządowych. Laureatów poznamy na gali podsumowującej w Warszawie (styczeń 2012).
 
Zadania do wykonania:

 • „Jak rozmawiać i współpracować?” – opracowanie i wdrożenie lokalnie obowiązującego dokumentu „Zasady komunikacji i współpracy”. Organizacja spotkania przedstawicieli samorządu/urzędu gminy z mieszkańcami,
 • „Przestrzeń publiczna wspólna sprawa" – opracowanie założeń prowadzenia konsultacji społecznych ze szczególnym uwzględnieniem działań dotyczących przestrzeni publicznej,
 • „Otwarta gmina” – wprowadzenie zwyczaju spotkań mieszkańców z radnymi w miejscach powszechnie uczęszczanych. Organizacja dyskusji z udziałem komisji rady gminy,
 • „Co się będzie działo w naszej gminie?” – prezentacja planu działania władz i budżetu gminy na rok 2012. Spotkanie mieszkańców z udziałem wójta/burmistrza/prezydenta;

Oferujemy:

 •  Udział w konferencji otwierającej pod honorowym patronatem Marszałka Senatu RP
 • Warsztaty „Promocja i angażowanie” dla uczestników akcji
 • Udział w czterodniowej Szkole Moderatorów
 • Ogólnopolskie spotkania przedstawicieli władz samorządowych w ramach Klubu Samorządowca
 • Udział w Gali podsumowującej akcję, gdzie zostaną zaprezentowane wyniki akcji oraz wręczone  nagrody dla Super Samorządu 2011
 • Wsparcie merytoryczne wraz z instrukcjami działań
 • Pakiet materiałów pomocniczych i promocyjnych
 • Promocję najlepszych praktyk

 

Chcesz wiedzieć więcej już teraz? Skontaktuj się z nami