Pomiń menu

Spotkanie z burmistrzem Miasta i Gminy Wieliczka.

Spotkanie z burmistrzem Miasta i Gminy Wieliczka odbyło sie 16 kwietnia 2007 w sali Magistratu, w centrum miasta. Już sama zgoda władz na zorganizowanie  tego spotknia własne w tym budynku świadczy o tym, że wladze naszej gminy z entuzjazmem odnoszą się do wszelkich inicjatyw obywatelskich, a zwłaszcza tych, które mają na celu poprawienie i umocnienie relacji na linii organy samorządowe-mieszkańcy gminy. Na spotkanie przybył także Starosta Powiatu Wielickiego. 

Podczas tego etapu akcji Pan burmistrz przedstawił zgromadzonym mieszkańcom kierunki rozwoju  gminy i plany inwestycyjne przede wszystkim na najbliższy rok. W ogólnych zarysach zaprezentował również zadania i cele jakie sobie wyznaczył do realizacji na całą najbliższą kadencję.

Po tej części spotkania,  mieszkańcy, mieli czas na zadawanie pytań w których poruszali nurtujące ich problemy, które nie  zostały rozwiązane w trakcie poprzedniej kadencji.

Na spotkaniu, w którym uczestniczyło ok 40 osób przyjęliśmy wstępną wersję deklaracji, która w późniejszym terminie została przez burmistrza podpisana.  

Fundacja Rozwoju Miasta i Gminy Wieliczka