Pomiń menu

Pierwsze spotkanie Klubu Samorządowca za nami

8 września  w Warszawie odbyło się spotkanie Klub Samorządowca z udziałem ekspertów oraz najaktywniejszych przedstawicieli władz samorządowych biorących udział w konkursie o tytuł Super Samorząd 2011.  

Polacy chcą budować społeczeństwo obywatelskie, czyli takie które potrafi rządzić własnym krajem i własnymi sprawami publicznymi. Kluczową rolę w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego odgrywają lokalne samorządy, gdyż reprezentują głos mieszkańców  – powiedział prof. Jerzy Regulski.

Podczas spotkania głos zabrali tacy eksperci jak: wspomniany prof. Jerzy Regulski – Doradca Społeczny Prezydenta RP; dr Sergiusz Trzeciak – politolog, wykładowca Collegium Civitas; dr Jacek Sierak – pracownik naukowy SGH, doradca jednostek samorządu terytorialnego.

Podczas wystąpienia dotyczącego marketingu politycznego w samorządzie dr Sergiusz Trzeciak omówił kwestie związane z kreowaniem wizerunku publicznego przedstawiciela samorządu – burmistrza, wójta, radnego, w warunkach lokalnych. Wskazał także jak dbać i pielęgnować dobre relacje z mieszkańcami-wyborcami, jak ich zjednać i zachęcić do działania na rzecz społeczności lokalnej.

Doktor Jacek Sierak omówił kwestie atrakcyjności prezentacji planów finansowych gmin. Zachęcał samorządowców, aby spotykali się z mieszkańcami i rozmawiali o wydatkach gminnych. Wystąpienie miało także na celu wskazanie takich pozycji budżetu, które mogą być atrakcyjne dla mieszkańców i wzbudzić ich zainteresowanie.

Ważną sprawą jest  potraktowanie budżetu jako elementu strategicznego zarządzania jednostką samorządu terytorialnego, zatem elementu planowania wieloletniego realizowanego w ramach przyjętej strategii rozwoju i planów inwestycyjnych – mówił Sierak.

Samorządowcy, którzy brali udział w spotkaniu, należą do 24 najaktywniejszych spośród 157 partnerstw uczestniczących w konkursie Super Samorząd 2011 odbywającym się w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór. Honorowy patronat nad nagrodą objął Prezydent RP Bronisław Komorowski.