Pomiń menu

Miejska Biblioteka Publiczna – z misją dla Katowic

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach zgłosiła swoje partnerstwo lokalne do udziału w konkursie Super Samorząd 2011. W ramach akcji skupiła się  głównie na edukacji obywatelskiej mieszkańców miasta z różnych przedziałów wiekowych.

W pierwszej fazie działania Biblioteka postawiła na  akcję promocyjną. Na jej stronie internetowej oraz blogach filii zostały zamieszczone informacje dotyczące samego konkursu.

Następnym krokiem była organizacja serii warsztatów samorządowych dla dzieci i młodzieży w miejscowych szkołach, które odbyły się w czerwcu tego roku.  Na lekcjach poruszano tematykę wspólnoty samorządowej oraz zasad komunikacji w gminie. W jednym z gimnazjów przeprowadzono specjalne symulacje wyjazdowej sesji rady miasta, podczas której miały miejsce konsultacje społeczne. Miały one pokazać  w jaki sposób podjąć dialog z władzą i realizować swoje postulaty.

MBP postanowiła dotrzeć także do seniorów. Dzięki temu na jaw wyszedł problem wykluczenia cyfrowego.  Okazało się, że osoby nie potrafiące poruszać się po internecie odczuwają brak dostępu do informacji i spraw kluczowych dla ich miasta. W związku z tym wystosowano postulat zwiększenia ilości tablic informacyjnych. Przekazano go radnej Stanisławie Wermińskiej w trakcie  spotkania z mieszkańcami oraz członkami Rady Jednostki Pomocniczej nr 6, które odbyło się w połowie czerwca. Wtedy też omówiono projekt uchwały o konsultacjach społecznych w Katowicach. Postulat został zrealizowany. W rezultacie 36 bibliotek na terenie całego miasta zawiesiło dodatkowe tablice informacyjne. Pojawiły się również specjalne „skrzynki życzeń”.

Miejskiej Bibliotece Publicznej w Katowicach wsparcia w zmaganiach o tytuł Super Samorząd 2011 udzielili: Prezydent Miasta Katowice Piotr Uszok, Pierwsza Wiceprezydent Miasta Katowice Krystyna Siejna oraz Przewodniczący Rady Miasta Katowice Arkadiusz Godlewski. Jej działania zostały objęte patronatem medialnym przez TVP Katowice. Dodatkowo ukazał się artykuł na temat działań Biblioteki. Można go było przeczytać w lipcowym numerze informatora miejskiego „Nasze Katowice” (nakład 25 000 egz.) oraz na stronie internetowej Programu Rozwoju Bibliotek.