Pomiń menu

Jaki wybór w niewyborczym roku? List Partnerów akcji.

"Masz głos, masz wybór".
Jaki wybór kiedy w tym roku nie ma wyborów – żart?

NIE – po prostu ciąg dalszy naszych świadomych i odpowiedzialnych decyzji z ubiegłego roku.

Rok temu wybraliśmy, wrzuciliśmy kartkę do urny – dziś musimy zadbać o to, by ten głos nie był głosem zmarnowanym. Udowodnić sobie i innym, że to wszystko miało i ma sens. Aby tak się stało nie możemy zostawić naszych przedstawicieli samym sobie, musimy im towarzyszyć w sprawowaniu władzy.

W tym niewyborczym roku, akcja "Masz głos, masz wybór" wspiera to towarzyszenie naszym wójtom, burmistrzom, prezydentom; wspiera samorządowców, którzy nie rzucają słów na wiatr; sprawia, że wyborcy wiedzą, co robią ich przedstawiciele; powoduje, że samorząd to nie tylko wójt, ale i mieszkańcy.

Wierzymy, że im bliżej będziemy naszych samorządów, im bardziej będziemy monitorować, co dzieje się z wyborczymi obietnicami, im więcej osób zainteresujemy problemami gminy, tym lepsze będą lokalne rządy, a w sens kolejnych wyborów uwierzy więcej ludzi.

Dlatego zapraszamy organizacje pozarządowe i grupy nieformalne – zarówno te, które walczyły z nami o frekwencję w ubiegłym roku, jak nowe – do włączenia się w działania akcji "Masz głos, masz wybór" w tym niewyborczym roku.

Katarzyna Batko, Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich
Jerzy Boczoń, Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT
Marcin Dadel, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Hanna Gorska, Związek Biur Porad Obywatelskich
Przemysław Radwan-Rohrenschef, Stowarzyszenie Szkoła Liderów
Bohdan Skrzypczak, Centrum Wspierania Aktywnosci Lokalnej CAL
Jacek Sutryk, Wspólnota Robocza Organizacji Socjalnych WRZOS
Piotr Szczepański, Fundacja Wspomagania Wsi
Joanna Załuska, Fundacja im. Stefana Batorego