Pomiń menu

Kołobrzeg- deklaracja prezydenta Janusza Gromka

W dniu 29.05.07 w sali konferencyjnej hotelu ,,Centrum" odbyło sie spotkanie prezydenta miasta Kołobrzegu Pana Janusza Gromka z mieszkańcami.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Porozumienie Samorządowe ,,Kołobrzeg 2010".W spotkaniu uczestniczyło około 70 mieszkańców. Na spotkanie Pan Prezydent przybył w raz z naczelnikami wydziałów – komunalnego,inwestycji i kultury i sportu.
Po powitaniu wszystkich uczestników i gości przez przewodniczącego stowarzyszenia Pana Jana Śleszyńskiego oraz przedstawieniu planu i regulaminu  spotkania głos zabrał Pan Janusz Gromek.W trakcie swojego wystąpienia przedstawił problemy miasta które zamierza rozwiązywać w ciągu pierwszego roku swojej kadencji oraz latach następnych. Na zakończenie spotkania Pan prezydent podpisał deklaracje następującej treści;

"Kołobrzeg, 29.05.2007 r.

Deklaracja Prezydenta Kołobrzegu dotycząca rozwiązywania lokalnych problemów

Jako Prezydent Miasta Kołobrzeg za najważniejsze problemy lokalne uważam :

 1. Niewydolny system komunikacyjny miasta.
 2. Postępująca degradacja strefy uzdrowiskowej.
 3. Proces zanikania plaży i degradacja wydm.
 4. Niespełniania przez istniejący port jachtowy warunków obsługi jachtów pod względem technicznym i ilościowym.
 5. Niewystarczająca baza kulturalna.

W trakcie mojej kadencji (2006-2010) będę sie starał rozwiązać te problemy, poprzez:

 1. Budowa małej obwodnicy miasta.
 2. Rewitalizacja parku w strefie uzdrowiskowej, remont ul. Rodziewiczówny.
 3. Wypracowanie koncepcji i wg. niej realizacja inwestycji ochrony brzegu morskiego.
 4. Modernizacja portu jachtowego.
 5. Budowa Regionalnego Centrum Kultury.
 6. Ponadto: budowa stadionu piłkarskiego i euro boiska.

W 2007 roku zamierza doprowadzić do :

 1. Opracowania projektu małej obwodnicy (I i II etap).
 2. Doprowadzenie do zatwierdzenia miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania strefy uzdrowiskowej oraz południowo-wschodniej części miasta (Trzebiatowska).
 3. Wypracowanie koncepcji ochrony brzegu morskiego.
 4. Korekta dokumentacji projektowej stadionu sportowego.
 5. Opracowanie koncepcji modernizacji portu jachtowego                     

 

PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG
                    (-)

           Janusz GROMEK"

Stowarzyszenie "Porozumienie Samorządowe Kołobrzeg 2010"