Pomiń menu

Spotkanie z wójtem gminy Niemce

 

W niedzielne popołudnie 20 maja, przy udziale 9 mieszkańców gminy Niemce, odbyło się spotkanie z wójtem Stefanem Czyżykiem i jego zastępcą Jarosławem Królikiem. Rozmowy dotyczyły głównie projektów inwestycyjnych planowanych w gminie na ten rok.

Niestety nie doszło do podpisania deklaracji. Zdaniem wójta jego deklaracją jest zatwierdzony budżet, dostępny na stronie internetowej www.niemce.pl.

W tej sytuacji planujemy monitorować wykonanie przez wójta ustawy budżetowej, a także sprawdzić, jak realizowany jest w gminie Niemce program współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

Homo Faber