Pomiń menu

Relacja z Opola

18 maja 2007 r. w opolskim Ratuszu wraz z konsultacjami społecznymi dotyczącymi Aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Opola – Stolicy Polskiej Piosenki – na lata 2004-2015 oraz Programu Rozwoju Miasta Opola na lata 2007-2015 odbyła się akcja "Masz głos, masz wybór", podczas której miało miejsce pierwsze działanie w ramach akcji -otwarte spotkanie prezydenta z mieszkańcami miasta.

Prezydent przedstawił zadania samorządu na najbliższy rok, oraz plany na całą kadencję związane z aktualizacją Strategii Rozwoju Miasta Opola – Stolicy Polskiej Piosenki – na lata 2004-2015 oraz Programu Rozwoju Miasta Opola na lata 2007-2015.

Podczas spotkania mieszkańcy mogli odnieść się do programu zaproponowanego przez prezydenta, zadawać pytania i prosić o wyjaśnienia.

Największą bolączką mieszkańców okazał się brak wystarczającej liczby miejsc parkingowych, hałas w rynku, korki w centrum miasta, zakłócanie spokoju, dziurawe drogi.


Jak zapowiedział prezydent wszystkie uwagi zostaną przekazane odpowiednim jednostkom, które zajmą się problemami.

Prezydeny stwierdził, iż wszystkie jego zobowiązania względem mieszkańców Opola zawiera aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta Opola – Stolicy Polskiej Piosenki – na lata 2004-2015 oraz Program Rozwoju Miasta Opola na lata 2007-2015.

Nie zdecydował się jednak na podpisanie konkretnego zobowiązania, ponieważ zarówno przygotowaną przez siebie aktualizację oraz strategię rozwoju przedłożył do zatwierdzenia Radzie Miasta, tym samym nie mając już bezpośredniego wpływu na wykonanie  zapisów w nich zawartych.
Zgłosił jednak chęć uczestniczenia  w dalszych częściach akcji "Masz głos, masz wybór", oraz przesłał swe zobowiązania programowe z kampanii samorządowej, które zamierza dalej realizować.

 

Młode Centrum – Koło w Opolu