Pomiń menu

Sprawozdanie z konferencji

W konferencji „Samorząd a organizacje społeczne – współpraca i odpowiedzialny monitoring władzy” (Warszawa, 15-16 czerwca) uczestniczyli przedstawiciele 60 organizacji i grup nieformalnych z całej Polski działających  w akcji „Masz głos, masz wybór”.

Uczestników powitali Anna Rozicka, dyrektor Fundacji im. Stefana Batorego i Przemysław Radwan-Rohrenschef, dyrektor Stowarzyszenia Szkoła Liderów.

Prof. Michał Kulesza podczas  wykładu „Samorząd nie kończy się na Radzie Gminy” przekonywał, że podstawą zaangażowania mieszkańców w sprawy lokalne jest przepływ informacji – od strony władz samorządowych do mieszkańców – o tym co się dzieje na terenie gminy, jakie działania podejmują władze. Niestety w większości przypadków samorządy nie są zainteresowane poprawą komunikacji z obywatelami, a bez systematycznej informacji, o wynikach wyborów decydować będzie wygląd kandydata w telewizji, a nie jego program i dorobek. Dlatego podstawowym zadaniem uczestników akcji powinno być informowanie mieszkańców, o tym co się dzieje w gminie, jak jest zarządzana, jakie są problemy. To uruchomi społeczność lokalną.

W panelu na temat zasad prowadzenia monitoringu władz lokalnych uczestniczyli Katarzyna Batko, prezes Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich, Maciej Białecki, były radny sejmiku mazowieckiego oraz Andrzej Szeniawski, sekretarz powiatu olsztyńskiego. Katarzyna Batko mówiła o konieczności dobrego przygotowania merytorycznego osób prowadzących monitoring (m.in. muszą znać kompetencje władz samorządowych, wiedzieć dokładnie czego i od kogo mogą wymagać). Zdaniem Macieja Białeckiego i Andrzej Szeniawskiego systematycznie prowadzony monitoring („prewencyjnie” przez całą kadencję) leży w interesie władz lokalnych, które unikną zaskoczenia w roku wyborczym (najczęściej dopiero wtedy przypominają sobie o złożonych obietnicach). Dodatkową korzyścią wynikającą  z akcji jest dla samorządowców pozyskanie partnera i lepsza identyfikacja potrzeb mieszkańców. Paneliści zgodzili się jednak, że monitoring może nieść za sobą negatywne skojarzenia i żeby być przez władze pozytywnie postrzeganym należy bardzo uważać, aby nie dać sobie przykleić łatki „opozycji”. Na przykład – należy unikać wyłącznej współpracy z opozycyjnymi wobec burmistrza radnymi (informacje o działaniach należy przekazywać wszystkim radnym). Prowadzący panel Przemysław Radwan przypomniał, że wyniki monitoringu mają być podane do informacji mieszkańców, to oni – w oparciu o fakty – mają podejmować decyzje (m.in. wyborcze). Pierwszy dzień konferencji zakończyła dyskusja w grupach na temat zasad akcji. Najwięcej emocji wzbudziła zasada dotycząca konieczności unikania sytuacji konfliktu interesów (zaangażowanie w akcję radnych), a także problem ewentualnego zaangażowania organizacji prowadzącej monitoring w następnych wyborach po stronie jakiegoś kandydata. Przypomnijmy w pierwszej sytuacji, organizacja, w której działają radni lub nawet burmistrz może uczestniczyć w akcji, organizować debaty pod warunkiem przestrzegania zasad – prezentowanie różnorodnych opinii, zapraszanie różnych środowisk, nie promowanie przedstawicieli swoich opcji politycznych. W drugim trzeba pamiętać, że taka sytuacja może prowadzić do obniżenia wiarygodności organizacji i wyników monitoringu (oskarżenia o stronniczość). 

Drugiego dnia odbyło się seminarium „ABC samorządu terytorialnego” – była to dawka podstawowej wiedzy nt. kompetencji władz lokalnych, zasad funkcjonowania samorządu oraz dostępu do informacji publicznej. Seminarium prowadzili Aleksandra Wolska oraz Adam Grzegrzółka.

Następnie rozpoczęły się 6-godzinne warsztaty w grupach prowadzone przez Zespół Trenerski Stowarzyszenia Szkoła Liderów. Ich celem było przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności z zakresu komunikacji – niezbędnych do prowadzenia monitoringu.

Zajęcia poruszały następujące zagadnienia:

  • różnice w podejściu do monitoringu ze strony mieszkańców i organizacji oraz władz lokalnych;
  • możliwe postawy władz i mieszkańców podczas prowadzenia monitoringu;
  • wybór strategii w sytuacji różnicy interesów władzy lokalnej i organizacji monitorującej;
  • wychodzenie z impasu po konflikcie z władzą lokalną;
  • przełamywanie strategii rywalizacyjnej i dążenie do nawiązywania relacji z władzą lokalną z zachowaniem zasad akcji.

Materiały ze szkolenia dostępne są tutaj.

Zapis wykładu prof. Michała Kuleszy i wypowiedzi panelistów będą sukcesywnie zamieszczane na stronie www.maszglos.pl do końca lipca 2007 r.

Kolejne szkolenia – we wrześniu i w październiku – poświęcone będą organizacji i prowadzeniu debaty publicznej.

Zapraszamy!