Pomiń menu

Akcja mg –mw z problemami

Chociaż nie ma, czym się chwalić, ale zawsze i o tym można coś napisać.

W dniu 7 maja 2007 roku do Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna skierowaliśmy pismo o treści.

"Grupa Lokalna Miasto Wspólne
Adres nadawcy:……..
Telefon komórkowy:……….

Pan Roman Wojcieszek
Prezydent Miasta Skarżyska – Kamiennej

Pozwalamy sobie przypomnieć debatę przedwyborczą w 2006 roku, wówczas brał Pan w niej udział jako kandydat na prezydenta miasta.

Dzisiaj zależy nam na kontynuowaniu tej inicjatywy społecznej pod nazwą „Masz głos, masz wybór”. Celem naszym – Grupy Lokalnej Miasto Wspólne jest budowanie dialogu pomiędzy mieszkańcami a władzą samorządową Skarżyska –Kamiennej.

Publiczna debata mieszkańców z prezydentem o przyszłości, o codziennych problemach wzmocni poczucie współodpowiedzialności za planowane decyzje dotyczące rozwiązania problemów.

Jesteśmy pełni uznania dla Pana działań przedstawionych na zorganizowanych konferencjach oraz sesjach Rady Miasta na temat:

– podziału miejskich wydatków zapisanych w budżecie,

– wykorzystania terenów poprodukcyjnych ZM. MESKO,

– szansy i warunków rozwoju Skarżyska –Kamiennej.

Na wymienione tematy szczegółowo chcielibyśmy rozmawiać podczas wspomnianej debaty w ramach akcji „Masz głos, masz wybór”. Z zainteresowaniem oczekujemy na pozytywną wiadomość oraz korzyści z niej płynące."

W imieniu GL MW pismo podpisał Markiewicz Wojciech

Załącznik:
1. Ulotka MG-MW "Jak sobie radzimy?"

 
Niestety. Nie mamy się czym pochwalić nie otrzymaliśmy odpowiedzi na pismo: ani złej, ani dobrej. Pismo trafiło do szuflady rzecznika prasowego Urzędu Miasta Skarżyska – Kamiennej. Zapytana Pani rzecznik UM o treść adnotacji odpowiedziała, że pismo nie deleguje decyzji. Co o tym myśleć? Prezydent widocznie uznał debatę za polityczną, bądź obawia się krytyki. Jak jest naprawdę tylko prezydent odpowiedź zna? Dlaczego prezydent ma opory? Co w takiej sytuacji robić? Może MG–MW pomoże nam w określeniu planu działania.

Na akcję strajkową nas nie stać a i nie ma o co strajkować. Czy można zmusić do uczestniczenia prezydenta w debacie z mieszkańcami? Brak jest odpowiedzi.

Ten przykład mówi jak są traktowane grupy obywatelskie. Władza nie uważa obywateli za partnerów. A może nam się zdaje. Takie postępowanie władzy lokalnej rozumiałbym w latach PRL, ale teraz w demokracji parlamentarnej i samorządowej. W kraju należącym do Unii Europejskiej. Takiego podejścia nie rozumiem. I to jest temat dla akcji MG–MW. Jak egzekwować obywatelskie prawa do debat i zgłaszania zbiorowych postulatów, do konsultacji społecznych.

W każdym regionie, w powiecie jest inaczej. Nie u wszystkich jest jednakowo. Tyle mogę powiedzieć o przygotowaniach naszych do debaty z udziałem prezydenta miasta Skarżyska –Kamiennej.

W rozmowie z Rafałem Krzemińskim nawiązałem do aktywności samorządowej. Moja aktywność przejawia się w pisaniu bloga poruszam temat miasta, mówię o włądzach lokalnych- o tym co robią a czego nie. Co mogliby zrobić? O tym wszystkim staram się pisać w blogu pt. "Miasto moje, a w nim…"

http://wojciech-markiewicz.blog.onet.pl/ .

Odbieram komentarze i mniej więcej mam pogląd o tym jak ludzie reagują na różne tematy. Jak już się zorientowałem mam swoich czytelników, którzy są zainteresowani rozwojem miasta i chcieliby to miasta widzieć zmieniające pod względem porządku i poprawy jakości oferowanych usług? Oczywiście lubię czytać dobre opinie o poruszanych problemach, ale i te złośliwe też znoszę.

Również angażuje się w Partnerstwo Lokalne, jakie powstało w marcu br. Działalność Partnerstwa zainicjował Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku. Patronat nad całością ma Starosta i Prezydent. Partnerstwo Lokalne zrzesza 70 podmiotów są w nim organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządowe z terenu Powiatu Skarżyskiego. W tym układzie partnerstwo jest organizacją fasadową – stwarzające pozory działalności.

Od niedawna redaguje również dział samorządowy w portalu  www.skarzysko24.pl

A więc zapraszam do czytania mojego bloga i zachęcam do pisania innych. Oczywiście nie należy zapominać o wskazanych kierunkach przez Fundację Batorego i należy wykorzystać wiedzę przekazaną przez wykładowców Szkoły Liderów w ramach akcji Masz Głos – Masz Wybór.

Markiewicz Wojciech

Wybrane publikacje"
"O najwyższym szczeblu w gminie" – mwoj 07.07.2007 

W działaniach skarżyskiego samorządu dostrzega się pozytywne myślenie o mieszkańcach, o najlepszym ich życiu w mieście, o pomnażaniu jego zasobów i wartości materialnej. To pozytywne myślenie, prezydenta i rady miejskiej zostało zapisane w uchwałach.  Uchwała nr 36/2007 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Legionów -Krakowska” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej i Uchwała nr 37/2007 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kopernika po wschodniej stronie” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej Wojewoda przyjął obydwie uchwały. W czerwcu odbędzie się przetarg na opracowanie planu miejscowego.

Uchwała nr 38/2007 w sprawie finansowania zadań z 2007r., dot. opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego „Legionów – Krakowska” i „Kopernika po wschodniej stronie” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej w 2008 roku i Uchwała nr 41/2007 w sprawie finansowania zadania z 2007r., dot. opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wileńska” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej w 2008 roku. Były to uchwały porządkowe w sprawie finansowania z rozbiciem na dwa lata płatności.

W określeniu ambitnych celów i zadań rozwojowych zabrakło jednak miejsca na społeczne konsultacje ze środowiskiem zawodowym i społecznym, z organizacjami pozarządowymi, z mieszkańcami, którzy chcą powiedzieć swoje zdania, przedstawić propozycje, zgłosić swoje oczekiwania. W dniu wczorajszym zajrzałem na stronę internetową prezydenta. Ciekawy byłem, jakie są nowe zamierzenia. Tych wiadomości brakuje na oficjalnej stronie urzędowej BIP. Niestety próbę połączenia musiałem przerwać. Na moim monitorze ukazał się komunikat przerwij połączenie "Koń trojański". A, że jest to prywatna strona prezydenta z pozycji "Ulubione" ten adres wyrzuciłem do kosza.

Niemniej jednak dzisiaj pojęciem nowym jest E-Samorząd, E- Urząd. Inaczej mówiąc jest to wykorzystanie elektronicznych rozwiązań w celu zwiększenia sprawności funkcjonowania władzy lokalnej służebnej wobec „klientów”. Na wdrożenie nowych formy elektronicznych w załatwianiu spraw za pośrednictwem Internetu, za pomocą skrzynki podawczej też nie ma woli do uruchomienia poczty. Lepiej po staremu ogłosić "Dzień Otwartych Drzwi" – do gabinetu prezydenta siedzącego pod godłem państwowym, w tle słyszanego obywatela.

Skoro do mieszkańców jest adresowana strategia miasta powinni mieć wszyscy możliwość konsultowania swoich poglądów. Jeśli nie ma takiej możliwości to proszę wymienić dziesięć powodów, dla których ta władza lokalna wyróżnia się bardziej pozytywnie od poprzedniej władzy minionej kadencji.

W publikacji pt. „Prezydent a rozwój miasta” autorzy dr inż. Zdzisław Kobierski – wiceprezydent oraz Konrad Kronig – radny studenta V roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie) piszą cytuję:

„Rola prezydenta polega nie tylko na administrowaniu miastem, ale także motywowaniu urzędników, mieszkańców oraz reprezentujących ich organizacji, stowarzyszeń i wspólnot. W tym ujęciu prezydent to nie tylko organ wykonawczy, ale też menedżer najwyższego szczebla w gminie”.

I niech ten cytat pozostanie wzorem, odniesieniem, nadzieją.

 

"Letnia gorączka i nie tylko" – mwoj 14.07. 2007

Różnorodne oferty przystosowujące się do mody miast ożywiają pewne rejony miasta i odpowiadają najbardziej wybrednym. Potwierdza to fakt, że interesującego życia możemy zakosztować w takim mieście. W tym roku Skarżysko bierze udział w dwóch konkursach zainicjowanych przez wojewodę świętokrzyskiego. Konkurs ma zwrócić uwagę na najbardziej doceniane walory miasta, o których możemy wypowiedzieć komplement.  Takimi miejscami nie muszą być jedynie kawiarnie, mogą być ciekawe imprezy sportowe, czy oazy rekreacyjne, a nawet romantyczne plaże wokół zalewu wodnego Rejów, lub plaże zorganizowane przy nowych kąpieliskach.

Po pierwszej kontroli komisji konkursu wojewody Grzegorza Banasia na „Najbezpieczniejsze i najlepiej przygotowane kąpielisko w regionie do sezonu letniego 2007" za najlepsze zostało uznane kąpielisko w Sędziszowie, a tuż za nim zalew w Suchedniowie i kąpielisko Piachy w Starachowicach. Na ostateczne wyniki musimy trochę poczekać – do września. Możemy się spodziewać, że zgłoszone do konkursu kąpielisko Bernatka na dobry wynik nie może liczyć. Dla Skarżyska reprezentacyjnym ośrodkiem często pokazywanym w folderach był i jest zawsze Ośrodek Wypoczynkowy w Rejowie, który dzisiaj z oporami przystosowuje się nie do wymagań miasta, ale z łatwością proponuje usługi gastronomiczne służące  własnym celom.

Bez popadania w nudę staroświecką możemy odwiedzić wybudowane w latach osiemdziesiątych Sanktuarium MB. Ostrobramskiej, neogotycki Kościół NSJ wybudowany w 1923 r. Cmentarz żydowski założony w 1891 r. , oraz ruiny Synagogi żydowskiej wybudowanej w 1935 r. 

Admiracją miejską jest Muzeum Orła Białego utworzone w 1969 r. oraz pozostałości z ok. 1730 r. wielkiego pieca do wytopu rudy, zachowane w dzielnicy Skarżyska – Rejowie po działalności na tych terenach Stanisława Staszica. Obiekty te są położone w najbardziej zaniedbanej w dzielnicy miasta Rejów, ale to nie oznacza, że tracą swoją wartość.

Markiewicz Wojciech

Grupa Lokalna Miasto jest Wspólne