Pomiń menu

Przeprowadzenie ankiety

Stowarzyszenie Dobrzyńska Wspólnota Samorządowa w m-cu sierpniu przeprowadzi ankietę wśród mieszkańców Gminy Dobrzyń nad Wisłą, która zawierać będzie cztery pytania:

1. Czy jesteś zadowolony z życia w Gminie Dobrzyń nad Wisłą?

2. Czy uważasz że Dobrzyń/Wisłą rozwija się lepiej niż okoliczne gminy?

3. Wymień najważniejszy problem występujący w miejscu zamieszkania?

4. Jak oceniasz działalność burmistrza i radnych w rozwiązywaniu problemów gminy?

Wyniki tej ankiety będą materiałem do przygotowania spotkania mieszkańców z władzami i radnymi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, zaplanowanego w miesiącu wrześniu 2007.

 

Stowarzyszenie Dobrzyńska Wspólnota Samorządowa