Pomiń menu

Informacja o działalności Stowarzyszenia Klub Inicjatyw Obywatelskich Miasta i Gminy

W październiku 2006 roku  grupa mieszkańców  spotykająca się na forum internetowym założyła stowarzyszenie , którego celem jest przede wszystkim budowanie społeczeństwa obywatelskiego  takiego ,  którego aktywność nie kończy się razem z kampanią wyborczą.

– Pierwszym naszym przedsięwzięciem było zorganizowanie publicznej debaty kandydatów na burmistrza  (dzięki szkoleniom i materiałom akcji "Masz głos – masz wybór").

– Zaproponowaliśmy  radnym, z pozytywnym skutkiem , aby wystąpienia mieszkańców odbywały się  na początku posiedzeń  a nie jak dotychczas  pod  ich koniec  czyli  w póżnych godzinach wieczornych.

– Wystąpiliśmy z propozycją wydawania przez urząd  biuletynu  samorządowego  w nakładzie umożliwiającym   dotarcie z  informacją  do  wszystkich     mieszkańców naszej gminy.

Niestety, na nasz wniosek złożony w lutym 2007 nie otrzymaliśmy do tej pory odpowiedzi.

Ponowimy więc  naszą  propozycję  w sierpniu  na  komisji  rady.

Zainteresowani  jesteśmy utrzymaniem statusu uzdrowiska przez naszą gminę. W związku z tym  w maju 2007  poprosiliśmy burmistrza  o udostępnienie informacji  związanych z opracowywaniem operatu uzdrowiskowego, stanem prac komisji uzdrowiskowej  a także   działalności  naszego burmistrza w  Stowarzyszeniu Gmin  Uzdrowiskowych . Zaproponowaliśmy pomoc w zorganizowaniu  publicznej debaty z  udziałem  mieszkańców  , radnych, burmistrza, władz uzdrowiska oraz urzędników ministerstw i ekspertów – tak aby wszystkie środowiska mogły zaprezentować swoje  stanowisko   a  opracowywany statut był dokumentem powstającym w  toku  szerokiej publicznej  debaty.

Do końca lipca nie otrzymaliśmy  odpowiedzi na nasze pismo.

– Wielu mieszkańców naszej gminy, reprezentowanych przez  lokalne stowarzyszenia  (w tym także i nasze)  wystąpiło (w maju 2007)  z petycją  do władz samorządowych  w  sprawie niepokojącego pogarszania się stanu środowiska naturalnego na terenie Konstancina-Jeziorny; wzrostu ilości śmieci i dzikich wysypisk; sugerowanych rozwiązań; propozycji poprawienia sytuacji …

Otrzymaliśmy odpowiedź  na jeden z poruszanych problemów, pozostałe tematy są opracowywane "przez urząd". 

 

Stowarzyszenie Klub Inicjatyw Obywatelskich Miasta i Gminy Konstancin -Jeziorna