Pomiń menu

List organizatorów kampanii profrekwencyjnej do organizacji pozarządowych

Warszawa, dn. 3 października 2007

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z zaproszeniem do organizacji pozarządowych w całej Polsce, aby wspólnie z nami przeprowadziły kampanię społeczną zachęcającą obywateli do udziału w wyborach 21 października 2007.

W Polsce istotnym problemem jest coraz niższa frekwencja wyborcza. W 1989 roku w wyborach parlamentarnych wzięło udział 63 procent uprawnionych do głosowania, a w 2005 jedynie 40,5 procent (dla przykładu w tym samym roku w wyborach do Bundestagu uczestniczyło 78% Niemców).

Szczególnie niepokojące dla przyszłości demokracji w Polsce jest, że w wyborach rzadko uczestniczą ludzie młodzi. Niektóre grupy wiekowe wśród osób poniżej 40 roku życia blisko dwukrotnie rzadziej deklarują, że pójdą na wybory niż osoby mające powyżej lat 40-tu.

Aby przeciwdziałać tej negatywnej tendencji  proponujemy wspólne przeprowadzenia kampanii pod hasłami „Zmień kraj. Idź na wybory” zachęcającej młodych Polaków do oddania głosu 21 października. Liczymy, że dzięki zaangażowaniu organizacji pozarządowych uda nam się dotrzeć do obywateli w całej Polsce.

W  kampanii zamierzamy wykorzystać spoty radiowe i telewizyjne, plakaty, naklejki, znaczki, materiały prasowe; poza tym przygotowujemy scenariusze ulicznych happeningów; zaprosimy także do współpracy osoby publiczne popularne wśród młodych osób.

Do udziału w koalicji będzie można się zarejestrować od 9 października na stronie www.21pazdziernika.pl . Na stronie będą również udostępnione wszelkie materiały kampanii. Istnieje także możliwość uzyskania materiałów pocztą (zgłoszenia prosimy kierować na adres: [email protected]). W przypadku pytań prosimy o kontakt z Joanną Załuską, tel. 22 536 02 76, e-mail: [email protected] (tytuł wiadomości: koalicja).

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji prasowej inaugurującej kampanię, która odbędzie się 9 października o godz. 13.30 w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego, ul Sapieżyńska 10a.

Z wyrazami szacunku

Jarosław Bełdowski, Forum Obywatelskiego Rozwoju – FOR
Henryka Bochniarz, Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”
Aleksander Smolar, Fundacja im. Stefana Batorego
Paweł Tyszkiewicz, Stowarzyszenie Agencji Reklamowych