Pomiń menu

Termin organizacji spotkania z samorządowcami przedłużony.

W związku z licznymi prośbami o przesunięcie terminu realizacji I zadania akcji informujemy, że został on przedłużony do 21 maja. 21 maja jest jednocześnie ostatecznym i nieprzekraczalnym terminem przesyłania wniosków w konkursie na mikrogranty (sugerujemy więc przeprowadzenie spotkań przynajmniej na kilka dni przed ostateczną datą składania wniosków).

Warunkiem ubiegania się o dotację jest:

  • poprawne wypełnienie i wysłanie wniosku do 21 maja,
  • zamieszczenie na stronie akcji sprawozdania ze spotkania i treści deklaracji do 21 maja,
  • wysłanie kopii deklaracji do Fundacji im.Stefana Batorego do 31 maja. 

Organizacje, które prześlą wniosek po terminie, lub nie zdążą zrealizować I zadania nie wezmą udziału w konkursie.

 

Przypominamy, że konkurs obejmuje refundację kosztów poniesionych na prowadzenie działań akcji w wysokości do 2000 zł.