Pomiń menu

Konferencja prasowa w Radomiu.

W Radomiu do tegorocznej edycji akcji "Masz Głos – Masz Wybór" przystąpiły wspólnie Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, które uczestniczyło także w ubiegłorocznej edycji, organizując m.in. publiczną debatę kandydatów na prezydenta, a także po raz pierwszy, Stowarzyszenie Kocham Radom oraz radomskie Bractwo Rowerowe.

11 kwietnia 2006 roku odbyła się pierwsza wspólna konferencja prasową, której celem było poinformowanie opinii publicznej o założeniach akcji "Masz Głos – Masz Wybór" oraz o planowanych działaniach w 2007 roku. Na konferencję przybyły wszystkie lokalne media, a temat cieszył się ogromnym zainteresowaniem, co znalazło odzwierciedlenie w prasie, na antenie lokalnych stacji radiowych oraz telewizji DAMI.

Dziennikarze zostali poinformowani o złożonym na ręce Prezydenta Miasta Radomia zaproszeniu na debatę z mieszkańcami. Z uwagi na brak odpowiedzi ze strony Prezydenta nie jest jeszcze możliwe wskazanie konkretnego terminu debaty, która odbędzie się najprawdopodobniej już w maju.

Anita Tokarska
Wiceprezes Stowarzyszenia Kocham Radom