Pomiń menu

Raporty z monitoringu deklaracji wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Prezentujemy przygotowane przez organizacje uczestniczące w akcji „Masz Głos, Masz Wybór” raporty z monitoringu zobowiązań zaciągniętych przez wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast.

Poniższa lista będzie sukcesywnie uzupełniana w miarę otrzymywania kolejnych sprawozdań.