Pomiń menu

19 kwietnia – spotkanie mieszkańców z burmistrzem Buska Zdroju.

19 kwietnia o godz. 17:00 w biurze Stowarzyszenia "Młodzi Demokraci" przy ul. Partyzantów 27 w Busku-Zdroju (budynek księgarni) odbędzie się otwarte spotkanie mieszkańców gminy Busko-Zdrój z burmistrzem na temat planów samorządu na wszystkie 4 lata kadencji.

Stowarzyszenie "Młodzi Demokraci" uczestniczy w ogólnopolskiej akcji "Masz głos, masz wybór", organizowanej przez Fundację im. Stefana Batorego i Stowarzyszenie Szkoła Liderów. Akcja ma na celu budowanie płaszczyzny dialogu pomiędzy samorządem a mieszkańcami oraz zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne gmin.

Pierwszym działaniem w ramach akcji jest otwarte spotkanie burmistrza z  mieszkańcami gminy i przedstawienie zadań samorządu na najbliższy rok oraz planów na całą kadencję. Burmistrz  zaprezentuje do pięciu zadań, które zamierza zrealizować w najbliższym roku, i tyle samo planów na całą kadencję.
Podczas spotkania mieszkańcy będą mogli odnieść się do programu zaproponowanego, zadać pytania i poprosić o wyjaśnienia. Spotkanie ma się zakończyć podpisaniem prezydenta zobowiązania do realizacji przedstawionych planów i zadań.

Kolejnym elementem akcji jest monitoring realizacji obietnic, w czasie którego organizacja realizująca akcję sprawdza, czy i jak realizowane są działania, zawarte w zobowiązaniu.

W rocznicę podpisania deklaracji odbędzie się debata z udziałem mieszkańców i samorządu, podsumowująca pierwszy rok kadencji. Burmistrz ogłosi, co udało się zrealizować, organizacja zaprezentuje wyniki monitoringu, mieszkańcy będą dyskutowali o stopniu i jakości realizacji programu.

Szczegółowych informacji udziela: Maciej Bujalski tel.: 501-489-233