Pomiń menu

Koalicja akcji Masz głos, masz wybór w Krakowie organizuje cykl publicznych debat z prezydentem.

W Krakowie do nowej edycji akcji „Masz głos, masz wybór” przystąpiły organizacje, które uczestniczyły już w poprzedniej edycji, a także organizacje nowe i są to: Stowarzyszenie Manko, Młode Centrum i Europejskie Centrum Młodzieży, Stowarzyszenie Future, Obywatelskie Forum Demokratyczne, Forum dla Polski i działająca przy Centrum Młodzieży im. dr Jordana Krakowska Rada Samorządów Uczniowskich.

W marcu odbyło się spotkanie przedstawicieli powyższych organizacji, podczas którego zaplanowano zorganizowanie cyklu publicznych debat o najważniejszych problemach naszego miasta i możliwościach ich rozwiązania w trakcie kadencji 2006-2010.

Przygotowaliśmy wspólnie listę zagadnień, które są dla nas szczególnie istotne. Chcielibyśmy zaprosić Prezydenta Jacka Majchrowskiego do udziału w tych spotkaniach, pierwsze planujemy zorganizować w dniu 14 maja. Chcielibyśmy, aby w rezultacie tego spotkania Prezydent ustosunkował się do tejże listy i powstała deklaracja dotycząca rozwiązania przedyskutowanych wspólnie problemów, ze szczególnym naciskiem na okres do końca roku 2007.

Ten podpisany przez Prezydenta dokument zostałby opublikowany po to, aby wszyscy mieszkańcy naszego miasta mogli się dowiedzieć, jaką strategię pracy przewiduje Samorząd na obecny rok, jak i na kolejne lata.