Pomiń menu

Zaproszenie – Szkoła Inicjatyw Strażniczych 2008

 

Szkoła Inicjatyw Strażniczych 2008 to cykl szkoleń przekazujących podstawowy pakiet wiedzy i umiejętności, jak kontrolować działania lokalnych instytucji samorządowych oraz jak wpływać dzięki temu na poprawę jakości życia w swoich miejscowościach.

Celem szkoły jest przygotowanie uczestników i uczestniczek do efektywnego działania na rzecz zmiany w swoich społecznościach lokalnych, zgodnie z przyjętym przez Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskicmodelem Lokalnej  Grupy Obywatelskiej jako inicjatywy strażniczej (watchdog organization).

Szkoła adresowana jest do mieszkańców (grup nieformalnych bądź organizacji), którzy nie są związani z władzą samorządową ani nie zamierzają kandydować w najbliższych wyborach, pragną natomiast kształtować najbliższe otoczenie za pomocą narzędzi przysługujących obywatelowi.

Na Szkołę Inicjatyw Strażniczych składa się 5 sesji tematycznych oraz zadania praktyczne realizowane pomiędzy sesjami.

Aby wziąć udział w Szkole należy do 7 marca 2008 roku przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie Stowarzyszenia www.lgo.pl 

Więcej informacji o Szkole i warunkach uczestnictwa znajduje się na www.lgo.pl – zakładka Szkoła Inicjatyw Strażniczych.

Szczegółowych informacji o projekcie udziela:
Magda Chustecka – tel.: (22) 844 73 55 ; 0 500 293 869 ; e-mail: [email protected]

Koordynatorem projektu jest Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich.

Projekt jest realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Patronat medialny nad Szkołą Inicjatyw Strażniczych objął ogólnopolski portal organizacji pozarządowych ngo.pl