Pomiń menu

Relacja ze spotkania z Prezydentem Leszna

W środę 18 kwietnia odbyło się pierwsze spotkanie mieszkańców z Prezydentem Leszna Tomaszem Malepszym w ramach akcji "Masz głos, masz wybór" pod hasłem „Leszno 2007, jakie, chcesz żeby było?”.

Spotkanie rozpoczęło się krótko po godzinie 18.00. W spotkaniu wziął udział Prezydent Leszna Tomasz Malepszy oraz wolontariusze Stowarzyszenia Działajmy dla Leszna, które realizuje akcję „Masz głos, masz wybór” na terenie miasta Leszna. Obecne były lokalne media Radio "ELKA", Gazeta ABC, Telewizja Leszno , Internetowa Telewizja Leszno TV , Gazeta Poznańska.

Spotkanie rozpoczęła prowadząca Magdalena Flieger przedstawiając cele i założenia akcji.  Nasze Stowarzyszenie jako cel ostateczny akcji obrało zwiększenie aktywności politycznej, społecznej naszych mieszkańców i budowanie pozytywnych postaw obywatelskich. Wczorajsze spotkanie pokazało, że takie działania są w naszym mieście niezbędne, bowiem jak dotąd nieliczna grupa mieszkańców zainteresowana jest aktywnym uczestniczeniem w tworzeniu wizji "Leszna 2007". Spotkanie można zaliczyć do udanych. Prezydent krótko omówił problemy naszego miasta i sposoby ich rozwiązywania. Zaprezentował problemy i sposoby ich rozwiązywania na rok 2007 zawarte w deklaracji. Następnie udzielał odpowiedzi na pytania mieszkańców. Pytano głównie o rzeczy zawarte w jego wypowiedzi, ale także o sprawy drobne dotykające blisko mieszkańców takie jak przystanek autobusowy, czy utwardzanie lokalnej drogi. Dzięki bezpośredniemu spotkaniu z mieszkańcami i mediami lokalnymi Prezydent miał także możliwość przekazać dobre wieści dotyczące gospodarowania naszym miastem z ostatniej chwili. Wierzymy, że dzięki tego typu nieformalnym i bezpośrednim spotkaniom ułatwimy kontakt mieszkańcom z władzą samorządową i odwrotnie.

Efektem spotkania jest podpisana przez Prezydenta deklaracja zobowiązań obejrzyj deklarację. Spotkanie zakończyło się krótkim podsumowaniem oraz zapowiedzią przyszłych działań Stowarzyszenia „Działajmy dla Leszna” w ramach akcji „Masz głos, Masz wybór”. Pragniemy jeszcze raz podziękować Panu Prezydentowi za włączenie się w akcję i chęć współpracy z naszym Stowarzyszeniem. Pragniemy również zachęcić mieszkańców naszego miasta i okolicy, aby odwiedzali nasze Stowarzyszenie w sprawach związanych z celami akcji, problemami życia codziennego w Lesznie i zapytaniami do władz naszego miasta.

Magdalena Flieger

Koordynator Projektu

Stowarzyszenie Działajmy dla Leszna

www.ddl.com.pl