Pomiń menu

Informacja dla uczestników akcji z 2007 roku

 

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW AKCJI Z 2007 ROKU

Aby potwierdzić swoje uczestnictwo w akcji "Masz głos, masz wybór" w 2008 roku, musicie zalogować się na stronie www.maszglos.pl, a następnie kliknąć w zakładkę Intranet w górnym pasku. Jeśli nie pamiętacie swojego hasła, prosimy skontaktować się z administratorem strony – Markiem Solon-Lipińskim. ([email protected]).

W Intranecie powinniście zaktualizować dane swoich organizacji.

Musicie także zaznaczyć pole "Chcę kontynuować udział w edycji 2008 projektu Masz Głos" i potwierdzić to kliknięciem w pole „wyślij” na końcu formularza. To BARDZO WAŻNE!!! Jeśli nie dokonacie w ten sposób aktualizacji swoich danych do 3 marca, wasze konto na stronie zostanie bezpowrotnie wygaszone!!!

Uczestników z 2007 roku prosimy również o nie wypełnianie formularza zgłoszeniowego. Jest on przeznaczony dla nowych uczestników. Waszym zadaniem jest jedynie aktualizacja swoich danych i potwierdzenie uczestnictwa w akcji w 2008 roku.

Po potwierdzeniu swojego uczestnictwa w akcji w 2008 roku, zostaniecie automatycznie przydzieleni do grupy „uczestników akcji”. Jeśli jednak chcecie brać udział w tegorocznej akcji jako „sympatycy” lub jako „uczestnicy w ramach rozszerzonej ścieżki działań”, prosimy zgłosić to mailem do administratora strony ([email protected]).