Pomiń menu

24 kwietnia odbyła się debata z Burmistrzem Miasta Piechowice

Stowarzyszenie Piechowice przystąpiło do kolejnego etapu realizacji programu. W dniu 24 kwietnia br o godzinie 17.00  w Gimnazjum im.Jana Pawała II odbyło się spotkanie z p.Zofią Grabias-Baranowską – Burmistrzem Miasta Piechowice.

Debatę prowadził Adam Spolnik – Prezes Stowarzyszenia. Uczestniczyło w niej około 40 mieszkańców Dolnych Piechowic. Wśród uczestników było 6 radnych. Podczas ponad godzinnej dyskusji mieszkańcy zgłaszali najbardziej dla nich istotne problemy. Na wszystkie zgłoszone tematy odpowiadała Pani Burmistrz. Finałem spotkania było podpisanie przez Panią Burmistrz Deklaracji zawierającej pięć najważniejszych problemów lokalnych do realizacji w 2007 roku oraz pięć głównych zadań do rozwiązania podczas całej kadencji.

Stowarzyszenie Piechowice pragnie aktywnie włączyć się w szerzenie idei demokratyzacji życia małych społeczności lokalnych planując organizację cyklicznych spotkań mieszkańców z przedstawicielami władz gminy.

Prezes Stowarzyszenia Piechowice

Adam Spolnik