Pomiń menu

List do gmin, w których działamy

 

Wysłaliśmy dziś list do władz samorządowych z miejscowości, w których prowadzona jest akcja, w którym przedstawiamy uczestników naszej akcji. Oprócz wymienienia nazw organizacji, które będą działały na terenie danej miejscowości, w piśmie przedstawiamy założenia i cele naszych działań. Mamy nadzieję, że list ten pomoże w nawiązaniu efektywnej współpracy pomiędzy lokalnymi władzami a uczestnikami naszej akcji.

Treść wystosowanego przez nas pisma – POBIERZ