Pomiń menu

Konkurs grantowy – jeszcze dziesięć dni zgłoszeń

 

Przypominamy, że za dziesięć dni (18 kwietnia) upływa termin składania wniosku o mikrogranty na działania w ramach akcji "Masz głos, masz wybór".

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami konkursu na mikrogranty, dostępnymi na stronie www.maszglos.pl, a następnie do składania wniosków. Wnioski o mikrogranty można składać do 18 kwietnia 2008 roku.

Formularz wniosku o mikrogrant dostępny jest po zalogowaniu się na stronie www.maszglos.pl. Aby go wypełnić, w dziale Intranet należy kliknąć w zakładkę „Formularz wniosku o mikrogrant”, znajdującą się z lewej strony ekranu.

Prosimy o przemyślane wypełnianie wniosków, ze szczególnym naciskiem na zgodność planowanych przedsięwzięć i wydatków z celami akcji, zadaniami akcji i zasadami akcji.

Wyniki konkursu zostaną przedstawione 30 kwietnia 2008.