Pomiń menu

Konkurs "Osiemnastka samorządu"

 


„Osiemnastka samorządu”
Konkurs na działanie zachęcające mieszkańców do interesowania się sprawami gminy

Fundacja im. Stefana Batorego oraz Stowarzyszenie Szkoła Liderów ogłaszają konkurs na najciekawsze działanie zachęcające mieszkańców do interesowania się sprawami swojej miejscowości i udziału w życiu publicznym. 

W maju tego roku mija 18 lat od pierwszych wyborów samorządowych w wolnej Polsce. Od tego czasu jeszcze cztery razy wybieraliśmy naszych przedstawicieli do władz lokalnych. Po wyborach rzadko jednak interesujemy się tym, jak rządzą ci, których wybraliśmy. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, że to właśnie samorząd decyduje o kwestiach najbliższych naszej codziennej egzystencji. Ideą konkursu jest włączanie różnorodnych środowisk i grup społecznych do życia publicznego lokalnych społeczności. Z konkursu wyłączone będą wydarzenia mające charakter agitacji na rzecz partii politycznych, polityków, komitetów wyborczych, kandydatów czy promujące jedno środowisko czy organizację społeczną.

Do udziału w konkursie zapraszamy organizacje, instytucje i grupy, które są uczestnikami lub sympatykami akcji „Masz głos, masz wybór”, zarejestrowanymi na stronie www.maszglos.pl. Termin realizacji działań: 1 maja – 15 lipca 2008. Łączna suma nagród do 10 000 PLN, liczba nagród do 10.

Szczegółowe informacje w Regulaminie Konkursu dostępnym na stronie www.maszglos.pl

Informacji o Konkursie udziela: Joanna Załuska
tel. 22 536 02 76,
email: [email protected]