Pomiń menu

Ważna informacja dla składających wniosek o mikrogrant

 

UWAGA!!!

W związku z pojawiającymi się zapytanianiami, informujemy, że poprawność wysłanego wniosku weryfikowana jest pojawieniem się po jego wysłaniu informacji, że wniosek został prawidłowo wypełniony, a także otrzymaniem maila z potwierdzeniem wysłania wniosku. W przypadku zbyt długiego czasu wypełniania wniosku, system może automatycznie wylogować użytkownika, co powoduje, że system nie przyjmie wniosku. W takiej sytuacji należy się zalogować ponownie i wypełnić wniosek jeszcze raz.