Pomiń menu

Konkurs "Osiemnastka samorządu"

Konkurs „Osiemnastka samorządu”

Fundacja im. Stefana Batorego oraz Stowarzyszenie Szkoła Liderów ogłaszają konkurs na najciekawsze działanie, zachęcające mieszkańców do interesowania się sprawami swojej miejscowości i do udziału w życiu publicznym. 

W maju tego roku mija 18 lat od pierwszych wyborów samorządowych w wolnej Polsce. Od tego czasu jeszcze cztery razy wybieraliśmy naszych przedstawicieli do władz lokalnych. Po wyborach rzadko jednak interesujemy się tym, jak rządzą ci, których wybraliśmy; zapominamy, że to właśnie samorząd decyduje o wielu sprawach, mających wpływ na jakość naszego codziennego życia. Ideą konkursu jest włączenie różnorodnych środowisk i grup społecznych do życia publicznego lokalnych społeczności. Z konkursu wyłączone będą wydarzenia mające charakter agitacji na rzecz partii politycznych, polityków, komitetów wyborczych, kandydatów czy promujące jedno środowisko czy organizację społeczną.

Do udziału w konkursie zapraszamy organizacje, instytucje i grupy, które zarejestrowały się na stronie www.maszglos.pl i są uczestnikami lub sympatykami akcji „Masz głos, masz wybór”.

Termin realizacji działań, które można zgłosić na konkurs: 1 maja – 13 lipca 2008.
Liczba nagród: do 10.
Łączna suma nagród: do 10 000 zł.

Szczegółowe informacje w Regulaminie Konkursu, który można pobrać klikając tutaj.

Informacji o konkursie udziela: Joanna Załuska
tel. 22 536 02 76,
email: [email protected]