Pomiń menu

Sprawozdania z tegorocznych działań

Wszystkie partnerstwa lokalne biorące udział w tegorocznej edycji akcji prosimy o przesłanie raportów do 31 grudnia 2011 roku. Raporty powinny dotyczyć relacji z wykonania poszczególnych zadań akcji Masz Głos, Masz Wybór.

Isnieje możliwość przesłania materiałów z dopiskiem "AKCJA MASZ GŁOS, MASZ WYBÓR" na adres:

Stowarzyszenie Szkoła Liderów
Ul. Sienkiewicza 12/14 pok. 4D19