Pomiń menu

Do 21 maja czekamy na wnioski o dotacje.

Przypominamy, ze organizacje, które zgłosiły się do udziału w akcji "Masz głos, masz wybór" mogą ubiegać się o dofiansowanie realizacji części zadań akcji. 

Termin składania elektronicznych wniosków upływa 21 maja br.

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji znajdują się tutaj.  

Wniosek dostępny jest na stronie www.maszglos.pl, po zalogowaniu się w Intranecie, na podstronie "Formularz wniosku".