Pomiń menu

Konkurs grantowy – dogrywka

 

Konkurs na granty został rozstrzygnięty. Komisja konkursowa podjęła decyzję o przyznaniu 66 dotacji. Kryterium decydującym o przyznaniu funduszy, była jakość wniosku, przede wszystkim, opis planowanych na rok 2008 działań oraz racjonalność budżetu.

Wiele organizacji w sposób klarowny i dokładny przedstawiło swoje plany działania. Niestety, część wnioskodawców ograniczyła się do lakonicznego wyliczenia zadań akcji. Dlatego postanowiliśmy zorganizować dodatkowy konkurs, aby dać szansę tym, którym nie udało się w przekonujący sposób opisać planowanych działań.

W związku z tym, wszystkie organizacje, których wnioski zostały przez komisję odrzucone, mają możliwość przesłania poprawionego opisu działań na rok 2008 i budżetu. Maksymalna wysokość dotacji – 1 500 PLN. Dla koalicji organizacji – odpowiednia wielokrotność tej sumy.

Materiały (plan działania na rok 2008 i budżet) prosimy przesyłać mailem na adres: [email protected] (tytuł maila: "Konkurs grantowy – dogrywka") do dnia 25 maja. Decyzja Komisji zostanie ogłoszona do dnia 31 maja.

Kliknij tu, aby zobaczyć listę organizacji, którym przyznano mikrogranty w pierwszej turze konkursu.