Pomiń menu

Debata w Trzebini

27 kwietnia 2007 roku odbyła się w Trzebini debata z burmistrzem Adamem Adamczykiem zorganizowana przez Fundację Centrum Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa. Spotkanie rozpoczęło się punktualnie o godzinie 17.00 wystąpieniem prezesa Fundacji CIRS – Dominika Czaplickiego oraz przybliżeniem przez koordynatorki, Joannę Siedlecką i Małgorzatę Polak, celu i harmonogramu akcji.

Kolejnym punktem było przedstawienie i omówienie przeprowadzonych przez nas sondujących badań ankietowych „Nasza Trzebinia”, które pokazały między innymi poziom zadowolenia z życia w Trzebini jej mieszkańców oraz to, jak się zapatrują na konkretne problemy miasta.

Później swój czas miał burmistrz Trzebini – Adam Adamczyk. Do najważniejszych spraw, którymi miasto powinno się zająć zaliczył niewystarczającą infrastrukturę komunalną, rewitalizację centrum, powiększenie zasobów komunalnych gminy oraz ochronę środowiska. W kadencji 2006 – 2010 planuje budowę kanalizacji sanitarnych, w latach 2008/09 rozpocznie się modernizacja drogi krajowej od Dulowej, modernizacja Rynku i budowa parkingu przy ulicy Młoszowskiej oraz pozyskanie kolejnych budynków mieszkalnych. W roku 2007 zostanie opracowana finalna dokumentacja projektowa modernizacji Rynku i parkingu przy ul. Młoszowskiej oraz budowa ronda przy ulicy Kościuszki (realizacja 2007/2008) i zakup budynków mieszkalnych: Rynek 25 i 26, były Dom Górnika przy ul. Grunwaldzkiej. Po wystąpieniach przedstawicieli władz przeszliśmy do dyskusji.

Pytania, które zadaliśmy Burmistrzowi celowo miały prowokacyjny charakter – zależało nam na pobudzeniu dyskusji, która okazała się ożywiona i konstruktywna. Nawiązany został dialog między społeczeństwem, a przedstawicielami wybranego przez nas samorządu. Wywiązywały się też ostre polemiki wynikające z różnic w postrzeganiu zarówno Trzebini jak i sposobów na poprawę życia w niej.

Jednak oficjalne podpisanie deklaracji odbyło się w przyjaznej atmosferze. Jej treść została spisana na gorąco podczas spotkania, dlatego wartość tego dokumentu jest ogromna.

Znaczenie spotkania dodatkowo podniosła obecność przedstawicieli Rady Miasta i Rad Osiedlowych. Zainteresowaniem wykazała się prasa lokalna – Przełom, jak również Dziennik Polski i Radio Kraków. Na szczególne podkreślenie zasługuje partnerska postawa, otwartość i chęć działania Urzędu Miasta i samego burmistrza.

Spotkanie można nazwać sukcesem, ponieważ stanowi ogromny krok na drodze budowy dialogu społecznego i umacniania postaw obywatelskich w Trzebini. 

Centrum Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa (CIRS)