Pomiń menu

XVI Szkoła Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego

Stowarzyszenie Szkoła Liderów zaprasza do udziału w XVI Szkole Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego. Szkoła jest intensywnym szkoleniem dla osób z doświadczeniem w działalności publicznej – partiach politycznych, „młodzieżówkach”, samorządzie terytorialnym, instytucjach i inicjatywach obywatelskich, środowiskach opiniotwórczych i organizacjach pozarządowych.

Szkoła odbędzie się w dniach 9-19 października 2008 roku. Na zgłoszenia czekamy do 12 września 2008 roku.

Program XVI Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego POBIERZ

Formularz zgłoszeniowy POBIERZ