Pomiń menu

Organizacje pozarządowe w działaniach strażniczych – ile organizacji, ile obywateli

Stowarzyszenie 61 (www.art61.pl; www.mamprwowiedziec.pl) we współpracy ze Stowarzyszeniem Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich (www.lgo.pl) zaprasza na debatę „Organizacje pozarządowe w działaniach strażniczych – ile organizacji, ile obywateli” przygotowaną w ramach konferencji Rzeczpospolita Obywatelska podczas V Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych (http://www.ofip.org.pl/).

Jak działać, aby skutecznie zachęcić obywateli do efektywnego kontrolowania władzy? Czy nie po to wybierali przedstawicieli by teraz nie angażować się w rządzenie? Czy mają kompetencje pozwalające na rozumienie motywów działania wąsko wyspecjalizowanych organów władzy? Pojawia się zatem pytanie czy i jacy/którzy obywatele, indywidualnie, współdziałając z innymi w formalnych i nieformalnych strukturach mogą efektywnie działać?

Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich oraz Stowarzyszenie 61 analizują te zagadnienia i poszukują odpowiedzi na te pytania. Zapraszamy do dyskusji nad pytaniami: Czy rolą organizacji społeczeństwa obywatelskiego powinna być edukacja ludzi do samodzielnego kontrolowania władzy we własnym interesie czy też to takie organizacje powinny być pośrednikiem takich działań?

Przyczynkiem do dyskusji komentatorów będzie przedstawienie 4 obywatelskich projektów watchdogowych.

W sesji wezmą udział:
– przedstawiciele organizacji strażniczych: Patrycja, Grupa Pewnych Osób, Adam Bodnar, Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz Dariusz Kraszewski, Wolna Gmina Stanisławów;
– komentatorzy: Lidia Kołucka-Żuk, Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe, Ewa Siedlecka, Gazeta Wyborcza, dr. Ryszard Skrzypiec Ośrodek Badań Aktywnosci Lokalnej oraz Dariusz Zielecki, Najwyższa Izba Kontroli;

Prowadzenie: Igor Janke

http://www.ofip.org.pl/x/383685;jsessionid=6536CF29BADFC19A739F1347567BE905

Sesja odbędzie się 20 września (sobota), w godz. 13.10-14.40 w budynku Instytut Socjologii UW, sala im. S. Nowaka, ul. Karowa 18.