Pomiń menu

Wyniki konkursu "Osiemnastka samorządu"

Ogłoszenie o wynikach konkursu „Osiemnastka samorządu”

Informujemy, że w wyniku prac komisji konkursowej wyłoniono laureatów organizowanego w ramach akcji „Masz głos, masz wybór” konkursu pod tytułem „Osiemnastka samorządu”.

Laureatami zostali:

Agroturystyczne Stowarzyszenie Ziemi Ostrowsko-Ostrzeszowskiej „w Siodle” – nagroda 1.500 zł

Fundacja Pomocy Dzieciom im. Dominika Savio – nagroda 1.500 zł

Stowarzyszenie Wspierania Dzialalnosci Lokalnych NIVA – nagroda 1.500 zł

Fundacja Pokolenia – nagroda 1.000 zł

Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Akademii Krakowskiej w Jerzmanowicach – nagroda 1.000 zł

Wkrótce na naszej stronie oraz na blogu pojawią się opisy nagrodzonych przedsięwzięć.

organizacja opis działań informacje
Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Akademii Krakowskiej w Jerzmanowicach Przygotowanie i przeprowadzenie debaty "Gmina Jerzmanowice-Przeginia za 10 lat" z udziałem mieszkańców gminy i młodzieży, a także przedstawicieli rady gminy, obecnych i byłych wójtów, przedstawicieli Sejmiku Województwa Małopolskiego, radnych Powiatu Krakowskiego. Wynikiem debaty było przedstawienie przez mieszkańców propozycji zmian w funkcjonowaniu gminy oraz zapowiedź przeprowadzenia szerokich konsultacji społecznych przed stworzeniem strategii gminy przez przedstawicieli lokalnych władz. więcej
Fundacja im. Dominika Savio Dzieci z Fundacji przygotowały happening – w jego trakcie zadawano pytania mieszkańcom Ełku a także zorganizowano plenerowe przedstawienie dotyczące problemu wandalizmu w mieście. Dzieci przygotowały również propozycję galowego stroju radnego, który został uszyty i zaprezentowany na manekinach (jednym z pytań zadawanych mieszkańcom, było: Czy Rada Miasta powinna być ubrana w stroje reprezentacyjne?). Inne pytania dotyczyły siedziby Starosta Powatowego i Rady Miasta (czy powinny mieścić się w tym samym budynku), a także flagi powiatu ełckiego – której jeszcze nie ma. W ankiecie przeprowadzonej wśród mieszkańców wziąło udział 50 osób. W happeningu uczestniczyli przedstawiciele ratusza – m.in. wiceprezydent Ełku. więcej
Stowarzyszenie Wspierania Działalności Lokalnej „NIVA” Stowarzyszenie Wspierania Działalności Lokalnej „NIVA” zorganizowali festyn pod hasłem „Strzel Burmistrzowi”. Pierwszym punktem był konkurs tytułowy, czyli „Strzel Burmistrzowi” polegający na rzutach karnych  do bramki P. Sęczkowskiego. W konkursie wzięło udział około 40 chętnych mieszkańców gminy, w tym najwięcej dzieci i młodzieży. Następnie poddębiccy samorządowcy rozegrali mecz piłkarski z mieszkańcami Ciężkowa i okolicznych wsi. Kolejnym etapem festynu był konkurs wiedzy o gminie Poddębice i prawach obywatela. W konkursie wzięło udział 21 osób. W czasie trwania imprezy były rozdawane ulotki i broszurki z informacjami na temat akcji oraz wiadomościami o gminie Poddębice. W trakcie imprezy, w której w sumie wzięło udział około 300-400 osób, mieszkańcy mieli mozliwość porozmawiania w nieformalnej atmosferze z burmistrzem i jego zastępcą a także radnymi, z której chętnie korzystali. więcej
Agroturystyczne Stowarzyszenie Ziemi Ostrowsko Ostrzeszowskiej „w Siodle” Stowarzyszenie zorganizowało we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury konkurs dla młodzieży pod hasłem: "Gdy będę Wójtem, to w mojej miejscowości …" – na konkurs wpłynęło 72 prace, z których osiem zostało nagrodzonych. Nagrody zostały wręczone w trakcie plenerowej imprezy w Przygodzicach – IV Turnieju Wsi. Laureaci opowiadali o tym, co zrobiliby będąc wójtem, a ich prace oglądali mieszkańcy – około 350 osób. więcej
Fundacja Pokolenia Fundacja przeprowadziła akcję "List do Prezydenta". W jej ramach wolontariusze zachęcali mieszkańców do pisania zapytań skierowanych do Prezydenta Miasta Tczewa. Napłynęło 16 listów (w formie papierowej i elektronicznej). Prezydent Tczewa odpowiedział na zadane pytania. Ciekawostką jest fakt, że jeden z listów wrzuconych do urny w trakcie akcji został skierowany do Prezydenta RP – Fundacja Pokolenia skierowała go do Kancelarii Prezydenta, otrzymała jednak odmowę odpowiedzi, ze względu na fakt, że korespondencja była anonimowa. więcej